Gemeente Balen Gemeente Balen

Schepencollege

Het college van burgemeester en schepenen, kortweg 'schepencollege', bestaat uit de burgemeester, 6 schepenen en de secretaris. Het is het uitvoerend orgaan van de gemeente en neemt het dagelijks bestuur waar.
Bevoegdheden: o.a.

  • Wetten en decreten van de staat, de gewesten, de gemeenschappen en de provincie uitvoeren
  • Gemeenteraadsbesluiten bekendmaken en uitvoeren
  • Daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen
  • Het financieel beheer, onverminderd de bevoegdheden van de gemeenteraad
  • Het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten
  • Het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de tucht ten aanzien van het personeel
  • Vertegenwoordigen van de gemeente in rechte
  • Registers van de burgerlijke stand houden

Het college van burgemeester en schepenen vergadert in principe elke woensdag in het gemeentehuis en zo dikwijls de spoedige afhandeling van de zaken het vereist. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Sinds 1 januari 2007 telt het college van burgemeester en schepenen van Balen 6 schepenen in plaats van 5, aangevuld met de burgemeester. Dit komt door de overschrijding van de kaap van 20.000 inwoners enkele jaren geleden.

Sinds 1 januari 2013 maakt de OCMW-voorzitter ook deel uit van het college van burgemeester en schepenen.

Fotoalbums

Kempen 2020: Burgemeester één week op de fiets Alle fotoalbums