Schepencollege

Het college van burgemeester en schepenen, kortweg 'schepencollege', is het uitvoerend orgaan van de gemeente en neemt het dagelijks bestuur waar.


Samenstelling

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, 5 schepenen, de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en de algemeen directeur. Sinds 1 januari 2019 telt het schepencollege in elke gemeente één schepen minder. 


Bevoegdheden

Onder andere:

  • Wetten en decreten van de staat, de gewesten, de gemeenschappen en de provincie uitvoeren
  • Gemeenteraadsbesluiten bekendmaken en uitvoeren
  • Daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen
  • Het financieel beheer, onverminderd de bevoegdheden van de gemeenteraad
  • Het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten
  • Het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de tucht ten aanzien van het personeel
  • Vertegenwoordigen van de gemeente in rechte
  • Registers van de burgerlijke stand houden


Vergaderingen en besluiten

Het college van burgemeester en schepenen vergadert in principe elke woensdag in het gemeentehuis en zo dikwijls de spoedige afhandeling van de zaken het vereist. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De besluiten zijn achteraf wel raadpleegbaar via deze link (ga naar de gewenste datum en klik op 'CBS').

Fotoalbums

Kempen 2020: Burgemeester één week op de fiets Alle fotoalbums

Openingsuren & contact

adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 40
e-mail
algemeen.directeur@balen.be
Naar top