Klachten over werking lokaal bestuur Balen?

De medewerkers van lokaal bestuur Balen (gemeente en OCMW) doen hun uiterste best om de dienstverlening zo goed mogelijk te organiseren en uit te voeren. We evalueren onze werking ook voortdurend en sturen bij als het nodig is.

Als je je toch onheus behandeld voelt door een medewerker of een politicus, is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk laat weten. De klachtenprocedure werd in 2022 aangepast, zodat het nu nog gemakkelijker is om een klacht in te dienen. Zo kunnen we samen met jou onze dienstverlening verbeteren.

Wat is een klacht?

Klachten gaan over een onheuse behandeling van een burger door een medewerker of politicus van het lokaal bestuur.

Ze moeten betrekking hebben op:

  • een concrete handelswijze van een gemeentelijke dienst, medewerker of politici in een bepaalde aangelegenheid
  • de concrete toepassing van een bestaande regelgeving

Wat is een klacht zeker niét?

Gewone meldingen (bvb. stoeptegel ligt los), vragen om informatie, suggesties, beroepen, bezwaren of petities worden niet volgens deze procedure van klachtenbehandeling behandeld. Natuurlijk is ook deze informatie voor ons interessant en belangrijk. Daarom worden zij afgehandeld volgens een eigen procedure.

De klachtenprocedure is niét van toepassing op:

  • algemene klachten over de regelgeving
  • algemene klachten over het (al dan niet) gevoerde beleid (bvb. “waarom ligt er geen riolering in onze straat?”)
  • klachten over beleidsvoornemens of verklaringen

Voorbeeld

Stel dat je bijvoorbeeld ontevreden bent omdat je omgevingsvergunning niet is goedgekeurd. Dan is dit géén klacht, maar kan je hiertegen in beroep gaan via de voorgeschreven procedure. Als je echter ontevreden bent over hoe je behandeld werd door een medewerker bij het aanvragen van een vergunning, dan is dit wél een klacht.

Hoe aanvragen

Dikwijls kan een gesprek al een oplossing bieden. Probeer dus eerst jouw probleem te bespreken met de dienst, medewerker of politicus waarover je ontevreden bent.

Lukt het niet om een oplossing te vinden? Dan kan je een klacht indienen. Dit kan:

  • schriftelijk (zie contactgegevens onderaan)
  • door je persoonlijk aan te melden aan de balie van het gemeentehuis, OCMW-huis of VC De Kruierie.

Geef altijd je naam, adres en telefoonnummer mee, omschrijf de klacht en eventuele stappen die je al ondernomen hebt. Anonieme klachten behandelen we niet. Dien je klacht ook zo snel mogelijk in. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het meestal is om de feiten te onderzoeken en een oplossing te vinden.

Afhandeling

Nadat je een klacht hebt ingediend, onderzoekt de klachtencoördinator deze en probeert hij/zij je zo snel mogelijk een oplossing voor te stellen.

Meer info

Klachtencoördinator gemeente: Wouter Maes (p/a gemeentehuis, Vredelaan 1, 2490 Balen), 014/74 40 19, wouter.maes@balen.be

Klachtencoördinator OCMW: Ann Maes (p/a OCMW-huis, Veststraat 60, 2490 Balen), 014/82 98 45, ann.maes@ocmwbalen.be

E-loket

  • Klacht over werking lokaal bestuur Balen

    Formulier

Openingsuren & contact

Algemeen directeur gemeente en OCMW

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 40
e-mail
algemeen.directeur@balen.be
Naar top