Volmacht, aanvraag attesten via volmacht

Personen die moeilijkheden ondervinden om zich tijdens de openingsuren van het gemeentehuis aan te bieden op de dienst bevolking, kunnen attesten bekomen via een derde persoon. Hiervoor dient men een volmacht te geven aan deze persoon. Met zo’n volmacht kan je dan bijvoorbeeld een samenstelling van het gezin, een bewijs van inschrijving in de gemeente,… door deze derde persoon laten ophalen.

Zorg dat je op het volmachtformulier duidelijk vermeld om welk document het gaat en wie het komt afhalen. Onderteken de volmacht en voeg er een kopie van je identiteitskaart bij. Een voorbeeld van zo’n volmachtformulier kan je bekomen bij de dienst bevolking of hieronder downloaden.

Afhandeling

Om het formulier hiernaast te downloaden en in te vullen, ga als volgt te werk:

  • Klik op het formulier om het te openen.
  • Het formulier opent zich in Word.
  • Vul de grijze velden in (je kan verspringen van één veld naar een ander door middel van de TAB-toets).
  • Als alles ingevuld is, print je het document uit.
  • Vervolgens laat je het door beide personen tekenen.
  • Dit document breng je samen met een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever, binnen bij de dienst bevolking.

Openingsuren & contact

Dienst bevolking

(Nationale Feestdag)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 00
e-mail
bevolking@balen.be
Naar top