Seniorenraad

seniorenraad

De Seniorenraad geeft adviezen aan het gemeentebestuur of OCMW over zaken die senioren aanbelangen. Ze speelt tevens informatie door aan de verschillende seniorenverenigingen en ondersteunt hun werking. De Seniorenraad bevordert en stimuleert de samenwerking met de seniorenzorg en bespreekt problemen die senioren aanbelangen.

De Seniorenraad organiseert ook tal van activiteiten voor de Balense senioren: lentewandeling, huldiging huwelijksjubilarissen, seniorendag (i.s.m. VVV), volksspelen, herfstwandeling, ontspanningsnamiddag met optreden van bekende artiesten en tal van vormingen.

De seniorenraad is samengesteld uit leden van de seniorenverenigingen en individueel geïnteresseerden.

Jaarlijks is er een open algemene vergadering omtrent het voorbije jaar en de doelstellingen voor het nieuwe jaar worden toegelicht.


Structuur Seniorenraad

alt-tekst


Dagelijks bestuur

  • Karel Van de Ven - Voorzitter
  • Vic Smeyers – Ondervoorzitter
  • Hilda Dierckx
  • Gert Fransen
  • Theo Claes
  • Reinhilde Nijs

Mien Vanden Broeck - Schepen seniorenbeleid
Lieze Maes - deskundige seniorenzorg OCMW Balen
Karlien Berghmans - seniorenbemiddelaar OCMW Balen
Nathalie De Backer -  seniorenondersteuning


Contactgegevens

Secretariaat: p/a Team Senioren, Veststraat 60, 2490 Balen, tel. 014/74 44 44, senioren@ocmwbalen.be

Voorzitter Van de Ven Karel p/a vdvenkarel@gmail.com  - GSM 0470/56 21 10

Openingsuren & contact

Open vandaag: 10u - 20u
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/74 45 07
e-mail
senioren@ocmwbalen.be
Naar top