Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een tweevoudige opdracht:

  • enerzijds het regelen van alles wat van gemeentelijk belang is
    De gemeenteraad stelt bv. de gemeentelijke reglementen vast zoals belastings- en retributiereglementen, subsidiereglementen en interne reglementen.
  • anderzijds het beraadslagen over elk ander onderwerp van algemeen belang dat door de hogere overheid wordt voorgelegd

De macht van de gemeenteraad is beperkt tot het grondgebied van de gemeente en mag geen besluiten nemen die het algemeen belang schaden.

De gemeenteraad komt samen zo dikwijls de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen, maar minstens 10 maal per jaar.

Sinds 1 januari 2007 is de gemeenteraad van Balen uitgebreid van 25 tot 27 zetels. Dit komt door de overschrijding van de kaap van 20.000 inwoners enkele jaren geleden. De wetgever voorziet immers dat het aantal verkozenen in verhouding staat tot het aantal inwoners.

Sinds 1 januari 2019 zijn de leden van de gemeenteraad dezelfde als die van de ocmw-raad.

A tot Z

Naar top