logo print  logo ocmw print

Deontologische code mandatarissen Balen

Al mandatarissen moeten zich houden aan de deontologische code die het bestuur goedkeurde.

Voor wie

Alle personen die een mandaat uitoefenen in Balen.

Naar top