Deontologische code mandatarissen Balen

Alle mandatarissen moeten zich houden aan de deontologische code die het bestuur goedkeurde.

Voor wie

Alle personen die een mandaat uitoefenen in Balen.

Naar top