Ocmw-raad

Sinds 1 januari 2019 zijn de leden van de gemeenteraad dezelfde als die van de ocmw-raad. De ocmw-raad vergadert aansluitend op de gemeenteraad, tien keer per jaar. De raadsleden ontvangen ten minste acht werkdagen voor de zitting de agenda. De agenda van de openbare zitting wordt ook acht werkdagen voor de raadszitting uitgehangen aan het ocmw en op de website geplaatst. 

Naar top