Seniorengids - Inhoudstabel

Hieronder zie je een overzicht van alles wat je op de online Seniorengids vindt. Wil je graag een onderwerp op papier, dan kan je dit laten afprinten aan de infobalies:

VC De Kruierie
OCMW-huis Gemeentehuis
Bevrijdingsstraat 1  Veststraat 60 Vredelaan 1
014/74 40 50 014/74 44 44 014/74 40 40
dekruierie@balen.be  info@ocmwbalen.be infodienst@balen.be

Inhoudstabel

 1. Inkomen

1.01 Pensioen, aanvraag

1.02 Pensioen, buitenlands pensioen

1.03 Pensioen, overlevingspensioen

1.04 Pensioen, pensioendiensten

1.05 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO), gewaarborgd inkomen voor ouderen

1.06 Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

1.07 Zorgverzekering

2. Sociale en financiële voordelen

2.01 Verhoogde tegemoetkoming (VT) van de mutualiteit

2.02 Gemeentepremie

2.03 DIFTAR, tegemoetkoming bij incontinentie, stoma of thuisdialyse

2.04 Sociaal telefoontarief, aanvraag

2.05 Vrijstelling van heffing op waterverontreiniging

2.06 Vermindering personenbelasting

2.07 Fiscale maatregel ter bevordering van de opvang van een ouder familielid

2.08 Vermindering onroerende voorheffing

2.09 Vrijstelling algemene provinciebelasting hoofdverblijf

2.10 Sociaal tarief elektriciteit en aardgas (sociale maximumprijzen)

2.11 De forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieken

2.12 Forfait voor palliatieve thuiszorg

2.13 Sociaal verwarmingsfonds, toelage - mazoutpremie

2.14 Vermindering abonnement TV-distributie

2.15 Diensten van bpost aan huis

2.16 Forfaitaire tussenkomst kosten incontinentiemateriaal (via mutualiteit)

2.17 Goedkoper raadplegen specialist (na doorverwijzing huisarts)

3. Mobiliteit

3.01 Vrijstelling van de verkeersbelasting op een auto

3.02 Vermindering BTW bij aankoop van een wagen

3.03 Verlaagd BTW-tarief voor onderhoud en herstelling van een wagen

3.04 Vrijstelling draagplicht veiligheidsgordel

3.05 Parkeerkaart

3.06 Bus, Belbus

3.07 Rolmobiel, aangepast vervoer in de Kempen

3.08 Vermindering tarief NMBS

3.09 Mobitwin (vroeger Minder Mobielen Centrale), aanvraag vervoer

4. Huisvesting

4.02 Woonaanbod voor senioren

4.03 Installatiepremie

5. Diensten en voorzieningen

5.01 Warme maaltijden

5.02 Dienst gezinszorg

5.03 Thuishulp

5.04 Strijkdienst 't IJzertje

5.05 Personenalarmsysteem

5.06 Mobitwin (vroeger Minder Mobielen Centrale), aanvraag vervoer

5.07 Seniorenwoning, verhuring

5.08 Assistentiewoningen

5.09 Sociale dienst (ocmw)

5.10 Budgethulpverlening, budgetbeheer

5.11 Juridisch advies

5.12 Dagopvang in woonzorgcentrum Ter Vest

5.13 Centrum voor kortverblijf Ter Vest

5.14 Opname in woonzorgcentrum Ter Vest

5.15 Kleinschalige opvang ouderen (CADO)

5.16 Klussendienst

7. Vrije tijd

7.01 Seniorenverenigingen

7.02 Vrijetijdscentrum De Kruierie

7.03 Sportcomplex Bleukens, sport

7.05 Seniorenraad, samenstelling, statuten en huishoudelijk reglement

8. Veiligheid

8.01 Politie

8.02 Wijkagenten

8.03 Veiligheidskaarten voor (jong)senioren

8.04 Afwezigheidstoezicht

9. Diversen

Ziekenfondsen in Balen

Openingsuren & contact

Seniorenraad

Open vandaag: 10u - 20u
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/74 45 07
e-mail
senioren@ocmwbalen.be
Naar top