4.02 Woonaanbod voor senioren

energiekosten
Afhankelijk van wat je zorgbehoefte is, is er in Balen een ruim woonaanbod voor senioren.
  • Als je nog goed bent, is het uiteraard de bedoeling om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Er zijn dan ook veel diensten die je kunnen helpen om dit makkelijker te maken. (o.a. hulp in het huishouden of bij verzorging, woonaanpassing)
  • Daarnaast zijn ook aangepaste seniorenwoningen.
  • Of je kan beroep doen op een tijdelijke opvang.(dag, nacht, kortverblijf)
  • Een volgende zijn assistentiewoningen waarbij je nog aangepast zelfstandig kan wonen maar waarbij zorg en hulp snel kan ingeschakeld worden.
  • Tenslotte zijn er de woonzorgcentra als het zelfstandig wonen niet meer mogelijk is en je zorgbehoevend bent.
 

Meer info

De sociale dienst van het OCMW helpt je graag bij deze aanvraag:
OCMW
Veststraat 60 
tel. 014/82 98 48

>>> Naar startpagina Seniorengids

Naar top