2.06 Vermindering personenbelasting

Voor wie

De belastingplichtige die één of meer personen met een handicap ten laste heeft (op hetzelfde adres gedomicilieerd), heeft recht op een verhoging van de belastingvrije som. 

Voorwaarden

De vermindering wordt verleend aan de persoon waarvan:

De vermindering van zelfredzaamheid minstens 9 punten bedraagt, vastgesteld door de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap.

De lichamelijke of geestelijke handicap of de blijvende werkonbekwaamheid minstens 66% bedraagt.  

De handicap aangeboren is of de feiten die tot de invaliditeit geleid hebben zich voordeden en vastgesteld werden vóór de leeftijd van 65 jaar.  


Hoe aanvragen

Door de vermelding op de daarvoor bestemde plaats in de belastingaangifte welke gezinsleden personen met een handicap zijn. 

Meer info


Federale Overheidsdienst Financiën Dienst Directe Belastingen
Werft 65
2440 Geel
tel.: 0257/60 170
email:  p.mechelen.afd.beheer@minfin.fed.be

Openingsuren: open van 9u tot 12u (in juni van 9u tot 15u)  

 

Naar top