2.09 Vrijstelling algemene provinciebelasting hoofdverblijf

Aan deze belasting zijn alle alleenstaanden en gezinnen onderworpen die op 1 januari van het belastingjaar een hoofdverblijf ter beschikking hebben in de provincie Antwerpen.

Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit hebben recht op een vrijstelling.

 

Let op! Volgende personen kunnen verhoogde tegemoetkoming aanvragen en hebben zo ook recht op de vrijstelling:

Personen Senioren met recht op leefloon of een equivalent leefloon. 

Gerechtigden op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

Gerechtigden op een tegemoetkoming aan personen met een handicap (IT/IVT of THAB).      

Kinderen die recht hebben op een verhoogde kinderbijslag met een erkenning van ten minste 66% of 4 punten op de eerste pijler van de medisch-sociale schaal. 

Langdurig werklozen. 

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. 

Wezen.  

Hoe aanvragen

De vrijstelling moet schriftelijk binnen de 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet aangevraagd worden samen met het vereiste bewijsmateriaal, namelijk een attest van de bevoegde instantie en het terug te sturen naar:

 

Provincie Antwerpen

Dienst Fiscaliteit Boomgaardstraat 22 bus 111 

2600 Berchem 

tel. 03/240.53.46 

fax 03/240.53.73 

www.belastingen.provincieantwerpen.be  

e-mail belastingen@provincieantwerpen.b

Meer info

De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag:

OCMW

Veststraat 60

2490 Balen

tel. 014/82 98 48 

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top