Gemeente Balen Gemeente Balen

2.08 Vermindering onroerende voorheffing

Huurders en eigenaars met minstens twee kinderbijslaggerechtigde kinderen of waarbij één van de inwonende gezinsleden een gehandicapt persoon is, komen in aanmerking voor een vermindering van hun onroerende voorheffing.

Een persoon met een handicap met een ongeschiktheid van minstens 66% telt voor twee kinderen ten laste.

Voor wie


In bezit zijn van een bewijs van twee kinderbijslaggerechtigde kinderen die gedomicilieerd zijn op het adres van de woning waarvoor men vermindering wenst (en er effectief wonen).  


In bezit zijn van een bewijs van handicap met een ongeschiktheid van minimum 66%. Deze ongeschiktheid moet aangetoond zijn voor de leeftijd van 65 jaar.  

Voorwaarden

De oudere:

Is opgenomen in uw gezin: de oudere woont bij u in of u woont bij de oudere.

Is uw grootouder, ouder, broer of zus.

Is minsten 65 jaar oud.

Heeft een beperkt inkomen: niet meer dan 3.140 € netto bestaansmiddelen. Bij de berekening van dit maximumbedrag wordt geen rekening gehouden met het deel van het pensioen of een ander vervangingsinkomen tot 25.260 € per jaar(inkomen 2016)

Hoe aanvragen

In principe gaat het hierbij om forfaitaire verminderingen. Als u eigenaar bent wordt dit automatisch verminderd en wordt dit aan de hand van het aanslagbiljet verrekend.

Als u huurder bent, moet u deze vermindering zelf aanvragen met een meldingsformulier die u kan bekomen bij de Vlaamse Belastinglijn.

Indien de vermindering niet automatisch werd toegekend, kan het schriftelijk aangevraagd worden. De belastingdienst heeft het attest van invaliditeit en een kopie van het aanslagbiljet nodig.

 

LoketBriefwisseling

Provincie AntwerpenVlaamse Belastingdienst

Copernicuslaan 40Vaartstraat 16

2018 Antwerpen9300 Aalst

Vlaamse belastinglijn 1700

www.belastingen.vlaanderen.be

e-mail  onroerendevoorheffing@ vlaanderen.be

(Kohierartikelnummer best bij de hand houden)

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be