Zitdagen burgemeester en schepenen

Johan Leysen - burgemeester

 • bevoegdheden: politie & brandweer, financiën, erediensten, burgerzaken en personeel
 • zitdag: maandag 11u-12u (behalve tijdens schoolvakantiesà of na afspraak, in het gemeentehuis
 • tel. 014/74 41 81 (kabinet burgemeester, voor afspraak)
 • e-mail burgemeester@balen.be

Werner Hens - 1ste schepen

 • bevoegdheden: mobiliteit, openbare werken, toerisme en recreatie
 • zitdag: na afspraak
 • tel. 0497/93 18 09
 • e-mail werner.hens@balen.be

Mien Vanden Broek - 2de schepen

 • bevoegdheden: senioren, gezin, emancipatie, sport en onderwijs
 • zitdag: na afspraak op 014/74 40 50
 • e-mail mien.vanden.broek@balen.be 

Wim Wouters - 3de schepen

 • bevoegdheden: cultuur, jeugd, patrimonium, lokale economie en landbouw
 • zitdag: na afspraak, in VC De Kruierie
 • tel. 0497/11 23 90
 • e-mail wim.wouters@balen.be

Bert Kenis - 4de schepen

 • bevoegdheden: ruimtelijke ordening, wonen, groenvoorziening en evenementen
 • zitdag: na afspraak
 • tel. 0476/02 31 52
 • e-mail bert.kenis@balen.be 

Nancy De Bie - 5de schepen

 • bevoegdheden: leefmilieu en natuur, duurzaamheid, personen met een handicap, mondiale samenwerking, volksgezondheid en dierenwelzijn
 • zitdag:  na afspraak, in het gemeentehuis
 • tel. 0486/21 59 53
 • e-mail nancy.de.bie@balen.be

Erik Borgmans - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en schepen

 • bevoegdheden: welzijn & zorg, tewerkstelling, ICT, informatie en communicatie
 • zitdag: enkel op afspraak, in OCMW-huis
 • tel. 014/82 98 36 (secretariaat OCMW)
 • e-mail erik.borgmans@ocmwbalen.be
Naar top