Gemeente Balen Gemeente Balen

Zitdagen burgemeester en schepenen

Johan Leysen - burgemeester

 • bevoegdheden: politie & brandweer, financiën, erediensten, burgerzaken en lokale economie
 • zitdag: maandag 11u-12u (of na afspraak), in het gemeentehuis
 • tel. 014/74 40 58 (zitdag)
 • e-mail burgemeester@balen.be

Werner Hens - 1ste schepen

 • bevoegdheden: mobiliteit, openbare werken, energie en duurzaamheid
 • zitdag: na afspraak
 • tel. 0497/93 18 09
 • e-mail werner.hens@balen.be

Bert Kenis - 2de schepen

 • bevoegdheden: ruimtelijke ordening, sport, wonen en evenementen
 • zitdag: na afspraak
 • tel. 0476/02 31 52
 • e-mail bert.kenis@balen.be 

Mien Vanden Broek - 3de schepen

 • bevoegdheden: senioren, gezin, gelijke kansen, bebloeming, parken en pleinen, onderwijs
 • zitdag: na afspraak op 014/74 40 50
 • e-mail mien.vanden.broek@balen.be 

Zjeen Reynders - 4de schepen

 • bevoegdheden: leefmilieu en natuur, recreatie, mondiale samenwerking en volksgezondheid
 • zitdag: donderdag 19u-20u (of na afspraak)
 • tel. 0473/46 27 27 (zitdag)
 • e-mail zjeen.reynders@balen.be 

Vincent Kolen - 5de schepen

 • bevoegdheden: toerisme, andersvaliden, tewerkstelling, sociale zaken en personeel
 • zitdag: na afspraak, in VC De Kruierie
 • tel. 0495/46 46 88
 • e-mail vincent.kolen@balen.be

Wim Wouters - 6de schepen

 • bevoegdheden: cultuur, jeugd, patrimonium en landbouw
 • zitdag: na afspraak, in VC De Kruierie
 • tel. 0497/11 23 90
 • e-mail wim.wouters@balen.be

Erik Borgmans - voorzitter OCMW en schepen

 • bevoegdheden: ICT (informatica), informatie en communicatie
 • zitdag: enkel op afspraak, in OCMW-huis
 • tel. 014/82 98 36 (secretariaat OCMW)
 • e-mail erik.borgmans@ocmwbalen.be