Lopende bekendmakingen en openbare onderzoeken

Hieronder vind je de lopende bekendmakingen en onderzoekingen. De dossiers zijn in te kijken bij de milieudienst (per uitzondering elders indien vermeld in bericht).