logo print  logo ocmw print

Openbare onderzoeken en beslissingen

Noodbesluit omgevingsvergunning

Lopende openbare onderzoeken (reeds opgestart en nog niet afgelopen op 24 maart 2020), op datum van inwerkingtreding van het BVR 24/3/2020, worden verplicht opgeschort vanaf 25 maart 2020. De resterende dagen van het openbaar onderzoek worden gehouden na 24 april 2020. Bezwaren die ingediend worden in de periode van 24 maart tot en met 24 april 2020 zijn geldig, en moeten in de verdere procedure behandeld worden. De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april.

De beroepstermijn inzake de afgegeven omgevingsvergunningen wordt verlengd met 30 dagen.

Meer infoLaden openbare onderzoeken...
Laden beslissingen...

Meer info

Het publieke omgevingsloket is bedoeld voor het indienen van een digitaal bezwaar of een digitaal beroepsschrift.
Dat betekent niet dat zomaar álle informatie (inhoudelijke gegevens, plannen,…) via het publiek omgevingsloket toegankelijk mag worden, want bv. auteursrechtelijk beschermde, privacygevoelige en vertrouwelijke informatie mag niet via het internet getoond worden. Als je als burger het volledige dossier wil inzien, zal je je dus tot de gemeentelijke bouwdienst op het gemeentehuis moeten wenden.

De publicatie van de gegevens op het publieke omgevingsloket gebeurt automatisch. Een lokale overheid heeft geen invloed op de informatie die wordt gepubliceerd: zij kan geen extra gegevens op het loket plaatsen of gegevens verwijderen.

Het ontbreken van bepaalde stukken heeft geen invloed op de rechtsgeldigheid van het openbaar onderzoek en de bekendmaking. Omdat terinzagelegging via het internet niet verplicht is, kunnen er immers niet ‘te weinig’ gegevens op het publieke omgevingsloket staan. Vooral bij projecten die enkel milieuaspecten inhouden, is de informatie die vandaag gepubliceerd wordt, eerder beperkt.

Zoektermen: Openbaar onderzoek, beslissing, vergunning, omgevingsvergunning

Openingsuren & contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
(enkel op afspraak)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be
Naar top