Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid lanceerde in 2021 een nieuw portaal inspraak.omgeving.vlaanderen.be, waarop je vlot toegang vindt tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.

Op dit portaal is informatie samengebracht over lopende inspraakperiodes van:

  • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
    • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
    • de federale overheid
    • een buurland

Opgelet: Inspraak over gemeentelijke of provinciale plannen en projecten is niet opgenomen in dit portaal. Gemeentelijke openbare onderzoeken en beslissingen vind je via deze link.

Openingsuren & contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be

Waar?

Naar top