Gemeente Balen Gemeente Balen

2.01 Verhoogde tegemoetkoming (VT) van de mutualiteit

geld

Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg.

Voor wie

Personen die behoren tot één van de volgende categorieën hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming.

 

Zonder inkomstenvoorwaarden:

Leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW gedurende drie volledige en onderbroken maanden.

 • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB).
 • Tegemoetkoming voor personen met een handicap:
  • Integratietegemoetkoming (IT)
  • Of inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
  • Of tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)
 • Verhoogde kinderbijslag met een erkenning van ten minste 66% of 4 punten op de eerste pijler van de medisch-sociale schaal.

Of u bent een:

 • Niet – begeleide minderjarige vreemdeling.
 • Wees

Op basis van je inkomen

 • Standaard wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar gezinsinkomen van het jaar voordien. Bij aanvragen in 2017 is dit dus met het inkomen van 2016. Dat moet lager zijn dan 17.855,56 euro, verhoogd met 3.305,54 euro per bijkomend gezinslid.
 • Behoor je tot een van onderstaande groepen, gebeurt de berekening op basis van het bruto belastbaar maandinkomen van het gezin. Omgerekend moet het lager zijn dan 18.363,39 euro per jaar, verhoogd met 3.399,56 euro per bijkomend gezinslid (bedragen geldig sinds 1 juni 2017):
  • gepensioneerden
  • mindervaliden
  • weduwen/weduwnaars
  • personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen
  • ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens één jaar bedraagt
  • militairen die tijdelijk, maar minstens een jaar uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte
  • eenoudergezinnen
  • personen die minstens één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide

Hoe aanvragen

Voor vragen over de verhoogde tegemoetkoming kan je best naar de mutualiteit gaan waarbij je bent aangesloten. 

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be