1.06 Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (zorgbudget voor ouderen met een zorgnood)

hulp aan bejaarde

Is een tegemoetkoming die wordt toegekend aan personen met een beperking van 65 jaar of ouder, omwille van ven een vermindering van de zelfredzaamheid.

Voor wie

Personen die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.

Voorwaarden

 • Je werkelijke verblijfplaats moet in België zijn.
 • Je  moeilijkheden  of  beperkingen  in  het  dagelijkse  leven,  ten  gevolge  van  uw ziekte of handicap, moet je kunnen bewijzen.
 • Je inkomsten en die van je partner mogen een bepaalde grens niet overschrijden. Er wordt rekening gehouden met onder andere het pensioen, het kadastrale inkomen, de roerende kapitalen, verkopen en erfenissen van de laatste 10 jaar, ...

Hoe aanvragen

Je kan een aanvraag doen via de sociale dienst van het OCMW.

Wat meebrengen

 • Het rijksregisternummer van de persoon waarvoor de aanvraag (= de aanvrager*) wordt
  gedaan (dit staat op het paspoort of een klevertje van het ziekenfonds).
 • De naam en de voornaam van de huisarts.
 • Het bankrekeningnummer van de persoon waarvoor de aanvraag wordt gedaan.

Daarnaast is het belangrijk dat de persoon die de aanvraag komt doen op de hoogte is van het dagdagelijks kunnen en vooral niet meer kunnen van de aanvrager. Dit moet immers
nauwkeurig vermeld worden op de aanvraag.

Volgende functies worden beoordeeld:

 • De mogelijkheid om zich te verplaatsen
 • De mogelijkheid om zijn voeding te nuttigen of te bereiden 
 • De mogelijkheid om voor persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden
 • De mogelijkheid om de woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten
 • De mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en het gevaar te kunnen vermijden
 • De mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact

Het onderzoek bestaat uit een medisch onderzoek naar het totale functioneren van de aanvrager en aan administratief onderzoek naar de inkomsten. De invaliditeitsattesten die
door deze instelling afgeleverd worden zijn algemeen geldend. Het eventuele toegekend maandbedrag van de tegemoetkoming is niet belastbaar. De tegemoetkoming wordt daarbij met terugwerkende kracht toegekend vanaf de maand volgend op de aanvraagdatum.

Personen die een tegemoetkoming toegekend krijgen, krijgen recht op de verhoogde tegemoetkoming bij hun ziekenfonds. De verhoogde tegemoetkoming zal met terugwerkende kracht worden toegekend.

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top