Integratietegemoetkoming voor volwassen personen met een handicap

rolstoel

Een tegemoetkoming voor mensen met een verminderde zelfredzaamheid. Op basis van de toegekende punten kan er door de FOD Sociale Zekerheid eventueel een financiële tegemoetkoming en/of bepaalde sociale voordelen toegekend worden.

Voor wie

Personen met een handicap vanaf 18 jaar en jonger dan 65 jaar

Voorwaarden

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager én van zijn/haar partner.

  • Men heeft bijkomende moeilijkheden om zich in het maatschappelijk leven in te passen door een vermindering van de zelfredzaamheid.
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.
    Uitzondering: als men niet is ingeschreven in het bevolkingsregister kunnen sommige personen toch een aanvraag indienen: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten.
  • Permanent in België verblijven.
    Een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Hoe aanvragen

Afspraak maken in het OCMW-huis

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • bankrekeningnummer
  • naam en voornaam dokter

Meer info

Sociale dienst

OCMW-huis

014/82 98 48

info@ocmwbalen.be

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/74 44 44
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top