Vrijwilligers gemeente en OCMW, welk werk en waar?

Vrijwilliger gezocht

Dienstencentrum Den Travoo

Dienstencentrum Den Travoo richt zich naar cliënten en werkzoekenden die hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten. Ze voorzien ondersteuning aan de hand van groepsvormingen of individuele begeleiding. 

Vrijwilligers kunnen er terecht voor:

 • Het uitbaten van de ontmoetingsruimte, dit zowel voor de bediening van de bezoekers als voor het helpen klaarmaken van de gerechten in de keuken.
 • Het uitwerken en/of begeleiden van activiteiten zoals computerlessen en cursussen.

Info: Laura Moeskops, 014/74 43 64, laura.moeskops@ocmwbalen.be

Praatpunt

Praatpunt kan beschouwd worden als een aanvulling op de lessen Nederlands, niet als een vervanging. Anderstaligen en vrijwilligers zitten in kleine groepjes rond de tafel en oefenen Nederlands. De meest uiteenlopende gespreksonderwerpen komen aan bod, van losse praatjes tot themagerichte onderwerpen: werk, gezin, land van herkomst, kinderen, cultuur, sport, vrije tijd, actualiteit, …

Taak vrijwilliger:

 • Gesprekken begeleiden in het Nederlands met anderstaligen
 • Iedereen aan bod laten komen en het gesprek aan de gang houden
 • Taalfouten helpen verbeteren maar vooral ervoor zorgen dat er gepraat wordt
 • Proberen dialect te vermijden tijdens de gesprekken

Bekijk de volledige taakomschrijving ook bij 'Downloads'.

Wanneer?

 • Elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 13u30 tot 15u30

Info: Martine Clemens, 014/74 45 22, martine.clemens@ocmwbalen.be


Praatpunt Café

Tijdens het Praatpunt Café kunnen anderstaligen en Nederlandstaligen gratis en vrijblijvend een gezellige avond beleven: wat babbelen, muziek, dansen, kaarten, gezelschapsspelletjes.

Taak vrijwilliger:

 • Contact leggen met ‘nieuwe’ Balenaars 
 • Ervoor zorgen dat iedere deelnemer zich welkom voelt met respect voor de eigenheid en privacy van de nieuwkomer
 • Ervaringen uitwisselen en mekaar wegwijs maken in Balen
 • Samen dingen doen zoals kaarten, bingo spelen,  bib bezoeken, Kubb spelen, muziek maken, krant lezen …

Bekijk de volledige taakomschrijving ook bij 'Downloads'.

Wanneer:

 • Elke eerste, derde en vijfde woensdag van de maand van 19u tot 21u
 • Niet op feestdagen, wel tijdens schoolvakanties

Info: Ine Noukens, 014/74 45 21, ine.noukens@ocmwbalen.be                                  


Huiswerkbegeleiding

Om kinderen alle kansen te geven organiseert Rotary Mol in samenwerking met Vrij CLB, CLB GO en de OCMW’s van Balen, Dessel, Mol en Retie een project huiswerkbegeleiding aan huis.

We slagen er zo in om deze kinderen een duwtje in de rug te geven en om de ouders te laten inzien dat het belangrijk is dat hun kind ook thuis voldoende ruimte en aandacht krijgt om de leerstof te verwerken.

Taak vrijwilliger:

  • Gedurende 1 uur per week thuis in een gezin een kindje uit het eerste leerjaar helpen met huiswerk.

Welke mensen zoeken we? Ouders, grootouders, of studenten kunnen deze taak op zich nemen. We vragen je inzet gedurende één schooljaar. Je begeleidt wekelijks hetzelfde kind.

Wat houdt dit precies in? Samen lezen, rekenen, agenda opvolgen, brieven van school nakijken… en dit in aanwezigheid van minstens één van de ouders. Vanuit de organisatie krijg je tips aangeboden en krijg je op een avond alle informatie om goed van start te kunnen gaan.

Info: Ann Michiels, 014/74 43 65, ann.michiels@ocmwbalen.be


PC-café

Pc-café is een aanbod in Dienstencentrum Den Travoo waarbij mensen ondersteund worden bij het gebruik van hun computer, tablet, laptop en smartphone. PC-café organiseert kortdurende cursussen waar deelnemers de basisbeginselen kunnen leren. 

Taak vrijwilliger:

 • Als vrijwilliger in PC-café deel je je computerkennis met beginners.
 • Als begeleider bij digidak help je mensen tijdens de vrije inloop of geef je les in de basisbeginselen van werken met de computer en internet.
 • Je krijgt van ons een opleiding om te leren hoe je deze taak het best kan uitvoeren.
 • Eens je gestart bent, blijven we je bijstaan met raad en daad.

Wanneer:

 • Je kiest zelf hoeveel tijd je hiervoor kan vrijmaken.

De PC-cafés gaan door in dienstencentrum Den Travoo en in de Bib.OCMW Balen

Mobitwin (vroeger Minder Mobielen Centrale)

Als vrijwilliger sta je in voor het vervoer van de minder mobielen van de gemeente. Dit vervoer doe je met je eigen wagen waarvoor je kan rekenen op een kleine onkostenvergoeding. Vrijwillige chauffeur zijn betekent een zeker engagement bezitten, je ergens voor willen inzetten. Bij Mobitwin beslis je zelf hoeveel tijd je in dit werk wil steken. De Mobitwin-centrale zal trachten steeds jouw engagement te respecteren. 

Taak vrijwilliger:

 • Over een eigen wagen beschikken
 • Een veilig en voorzichtig rijgedrag
 • Een hulpvaardige houding naar de gebruikers toe

Wanneer:

 • Je kiest zelf hoeveel tijd je hiervoor kan vrijmaken.

Info: Maria Vanwesemael, 014/74 45 02, maria.vanwesemael@ocmwbalen.be


RolMobiel Balen

De RolMobiel Balen is aangepast voor het vervoer van oudere mensen of personen met een beperking die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. 

Taak vrijwilliger:

Als vrijwilliger sta je in voor het vervoer van senioren naar de dagopvang in Ter Vest, de CADO of naar het buurtrestaurant. Dit vervoer wordt gedaan met de aangepaste minibus van het OCMW van Balen. Je kan kiezen om je in te zetten als chauffeur en/of begeleider. Als begeleider sta je de chauffeur tijdens de ritten bij: Passagiers helpen in- en uitstappen, een babbeltje doen,…

Je ontvangt als vrijwilliger een KM-vergoeding voor het traject, thuisadres-OCMW Balen-thuisadres.

Als vrijwilliger ben  je hulpvaardig, sociaal en geduldig. Er wordt geen specifieke kennis vereist. Voor je start, krijg je een opleiding.

Wanneer:

Je kiest zelf hoeveel tijd je spendeert aan je vrijwilligerswerk voor RolMobiel Balen. De minibus rijdt elke werkdag. Ze vertrekt ’s morgens rond 08u30 en is terug ter plaatse rond 09u30. ’s Avonds vertrekt de bus rond 15u30 en is terug ter plaatse rond 16u30.

Info:014/74 44 44, rolmobielbalen@ocmwbalen.be Woon- en zorgcentrum Ter Vest

In Ter Vest is het vrijwilligerswerk georganiseerd in 3 modules:

1. Vrijwilligerswerk cafetaria

Het woonzorgcentrum beschikt over een cafetaria dat 3 dagen per week wordt georganiseerd door telkens 2 vrijwilligers. De openingsdagen zijn dinsdag, donderdag en zondag telkens in de namiddag van 13u30 tot 17u.

De cafetaria is voor veel bewoners en familie een vaste ontmoetingsplaats geworden waar het gezellig vertoeven is dankzij de ondersteuning van de vrijwilligers. Ook de eenzame bewoner wordt door de vrijwilligers warm onthaald. Om in de toekomst deze openingsdagen zeker te kunnen behouden zoeken we nog vrijwilligers.

2. Vrijwilligerswerk klaveractiviteiten

Het klavertje vier is het logo van het woonzorgcentrum. Het wzc wil samen met de vrijwilligers 'kwaliteit' brengen in de dienstverlening, waar 'gezelligheid' en 'geborgenheid' centraal staan en waar de bewoners zich 'thuis' voelen. Deze kleinschalige activiteiten zijn specifiek gericht op het aanmoedigen en ondersteunen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de bewoners. Volgende modules zijn reeds uitgewerkt:

 • redactie rustoordkrantje
 • hobby crea in groep op maandag
 • hobby crea individueel op de woongelegenheid
 • huishoudelijke activiteiten: plooiatelier, fruittoer
 • wandelclub en bezoekersclub
 • maaltijdbegeleiding

3. Vrijwilligers maaltijdzorg (weekend)

In het begeleiden van zorgbehoevende personen heeft het woonzorgcentrum steeds bijzondere aandacht gegeven aan de maaltijdzorg.

Naast de extra ondersteuning vanuit de medewerkers logistiek wordt nu ook ondersteuning gezocht via het vrijwilligerswerk. Deze ondersteuning richt zich specifiek naar het ontbijt en de maaltijdzorg in het weekend.

De vrijwilliger staat samen met het verzorgend team in voor het aangenaam verloop van het maaltijdgebeuren zoals voorbereiding, hulp aan de bewoners en orde in de keuken.

Wanneer in het weekend?

 •        Ontbijt van 8u tot 10u
 •        Middagmaal van 11u tot 13u

De vrijwilliger engageert zich tot deze samenwerking met vastgelegde afspraken .

Voor dit specifiek knelpuntvrijwilligerswerk heeft het OCMW Balen een onkostenvergoeding voorzien a rato van 5 euro/uur met een maximum van 30 euro/dag.

Vrijwilligersovereenkomst en vorming

Voor elke module is er een vrijwilligersovereenkomst voorzien.

De vrijwilligers krijgen gepaste begeleiding en vorming.

Info: Nathalie Van Ginneken, 014/74 45 49, nathalie.van.ginneken@ocmwbalen.beMilieudienst

 • Opruimen van zwerfvuil
 • Zwerfkattenproject: Vrijwilligers vangen de zwerfkatten en brengen ze naar de dierenarts.
 • Er is ook een enthousiaste groep compostmeesters. Zij zorgen voor demonstraties over composteren en geven hier informatie over aan scholen of bij inwoners van de gemeente. Om compostmeester te worden moet je wel eerst een (gratis) opleiding volgen. Voor meer informatie over de cursus kan je bij de milieudienst terecht.

Info: Annemie Groenen, 014/74 40 92, annemie.groenen@balen.be


Vrijetijdscentrum De Kruierie

 • Afficheronde (met dienstwagen gemeente)
 • Met deelwagen maandelijks naar de carwash
 • Daarnaast is in VC De Kruierie ook de Bib van Balen gevestigd. Ook in de Bib kan je als vrijwilliger terecht (zie verder).

Info: Leen Tielemans,014/74 40 50, leen.tielemans@balen.be Bib van Balen

 • Meehelpen bij de uitleen van boeken aan scholen, zowel in de Bib als op verplaatsing in de scholen
 • Terugzetten van binnengebrachte boeken of andere materialen
 • Helpen bij het collectiebeheer en collectieverwerking
 • Activiteiten mee uitwerken

Info: An Helsen, 014/74 41 22, an.helsen@balen.beSportcomplex Bleukens

 • Sportmonitoren: Deze monitoren worden ingezet voor het geven en begeleiden van tal van sportlessen of activiteiten. Hiervoor kom je echter enkel in aanmerking wanneer je een aangepast diploma hebt (leerkracht sport) of student bent in een sportafdeling.
 • Tijdens evenementen wordt er beroep gedaan op vrijwilligers voor technische ondersteuning. Zowel vrijwilligers als verenigingen komen hiervoor in aanmerking.

Info: Chantal Bylemans, 014/74 41 50, chantal.bylemans@balen.beRecreatiedomein Keiheuvel

 • Evenementen mee begeleiden of meehelpen bij de technische ondersteuning.
 • Sportactiviteiten te begeleiden als sportmonitor. Hiervoor dien je wel in het bezit te zijn van een diploma sportleerkracht of aan de studies tot sportleerkracht begonnen zijn.
 • Het begeleiden van educatieve activiteiten en spelen in het kader van boerderijklassen scholen.

Info: Raf Mertens, 014/74 41 90, raf@keiheuvel.be


Openingsuren & contact

Vrijetijdscentrum De Kruierie

Open vandaag: 10u - 16u
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
dekruierie@balen.be
Naar top