Vrijwilligers gemeente en OCMW, welk werk en waar?

Vrijetijdscentrum De Kruierie

 • Monitor voor begeleiding van activiteiten uit het grabbelpasaanbod
 • Afficheronde (met dienstwagen gemeente)
 • Met deelwagen maandelijks naar de carwash
 • Daarnaast is in VC De Kruierie ook de Bib van Balen gevestigd. Ook in de Bib kan je als vrijwilliger terecht (zie verder).

Info: An Helsen, 014/74 41 10, an.helsen@balen.be

Bib van Balen

 • Mee helpen bij de uitleen van boeken aan scholen, zowel in de Bib als op verplaatsing in de scholen
 • Terugzetten van binnengebrachte boeken of andere materialen
 • Helpen bij het collectiebeheer en collectieverwerking
 • Activiteiten mee uitwerken

Info: An Helsen, 014/74 41 22, an.helsen@balen.be

Sportcomplex Bleukens

 • Sportmonitoren: Deze monitoren worden ingezet voor het geven en begeleiden van tal van sportlessen of activiteiten. Hiervoor kom je echter enkel in aanmerking wanneer je een aangepast diploma hebt (leerkracht sport) of student bent in een sportafdeling.
 • Tijdens evenementen wordt er beroep gedaan op vrijwilligers voor technische ondersteuning. Zowel vrijwilligers als verenigingen komen hiervoor in aanmerking.

Info: Chantal Bylemans, 014/74 41 50, chantal.bylemans@balen.be

Recreatiedomein Keiheuvel

 • Evenementen als Bengelpop mee te begeleiden of er mee te helpen bij de technische ondersteuning.
 • Sportactiviteiten te begeleiden als sportmonitor. Hiervoor dien je wel in het bezit te zijn van een diploma sportleerkracht of aan de studies tot sportleerkracht begonnen zijn.
 • Het begeleiden van educatieve activiteiten en spelen in het kader van boerderijklassen scholen.

Info: Raf Mertens, 014/81 03 01, raf@keiheuvel.be

Woon- en zorgcentrum Ter Vest

In Ter Vest is het vrijwilligerswerk georganiseerd in 3 modules:

1. Vrijwilligerswerk cafetaria

Het woonzorgcentrum beschikt over een cafetaria dat 3 dagen per week wordt georganiseerd door telkens 2 vrijwilligers. De openingsdagen zijn dinsdag, donderdag en zondag telkens in de namiddag van 13u30 tot 17u.

De cafetaria is voor veel bewoners en familie een vaste ontmoetingsplaats geworden waar het gezellig vertoeven is dankzij de ondersteuning van de vrijwilligers. Ook de eenzame bewoner wordt door de vrijwilligers warm onthaald. Om in de toekomst deze openingsdagen zeker te kunnen behouden zoeken we nog vrijwilligers.

2. Vrijwilligerswerk klaveractiviteiten

Het klavertje vier is het logo van het woonzorgcentrum. Het wzc wil samen met de vrijwilligers 'kwaliteit' brengen in de dienstverlening, waar 'gezelligheid' en 'geborgenheid' centraal staan en waar de bewoners zich 'thuis' voelen. Deze kleinschalige activiteiten zijn specifiek gericht op het aanmoedigen en ondersteunen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de bewoners. Volgende modules zijn reeds uitgewerkt:

 • redactie rustoordkrantje
 • hobby crea in groep op maandag
 • hobby crea individueel op de woongelegenheid
 • huishoudelijke activiteiten: plooiatelier, fruittoer
 • wandelclub en bezoekersclub
 • maaltijdbegeleiding

3. Vrijwilligers maaltijdzorg (weekend)

In het begeleiden van de zorgbehoevende bejaarden heeft het woonzorgcentrum steeds bijzondere aandacht gegeven aan de maaltijdzorg.

Naast de extra ondersteuning vanuit de medewerkers logistiek wordt nu ook ondersteuning gezocht via het vrijwilligerswerk. Deze ondersteuning richt zich specifiek naar het ontbijt en de maaltijdzorg in het weekend.

De vrijwilliger staat samen met het verzorgend team in voor het aangenaam verloop van het maaltijdgebeuren zoals voorbereiding, hulp aan de bewoners en orde in de keuken.

Wanneer in het weekend?

 •        Ontbijt van 8u tot 10u
 •        Middagmaal van 11u tot 13u

De vrijwilliger engageert zich tot deze samenwerking met vastgelegde afspraken .

Voor dit specifiek knelpuntvrijwilligerswerk heeft het OCMW Balen een onkostenvergoeding voorzien a rato van 5 euro/uur met een maximum van 30 euro/dag.

Vrijwillgersovereenkomst en vorming

Voor elke module is er een vrijwillgersovereenkomst voorzien.

De vrijwilligers krijgen gepaste begeleiding en vorming.

Info: Nathalie Van Ginneken, 014/82 98 42, nathalie.van.ginneken@ocmwbalen.be

Dienstencentrum Den Travoo

 • Het uitbaten van de ontmoetingsruimte, hier kan je zowel terecht voor de bediening van de bezoekers als voor het helpen klaarmaken van de gerechten in de keuken.
 • Het uitwerken en/of begeleiden van activiteiten zoals computerlessen en cursussen.

Info: Ellen Dierckx, 014/68 71 93, ellen.dierckx@ocmwbalen.be

Minder Mobielen Centrale

Als vrijwilliger sta je in voor het vervoer van de minder mobielen van de gemeente. Dit vervoer doe je met je eigen wagen waarvoor je kan rekenen op een kleine onkostenvergoeding (0.30 euro/km). Vrijwillige chauffeur zijn betekent een zeker engagement bezitten, je ergens voor willen inzetten. Bij de MMC beslis je zelf hoeveel tijd je in dit werk wil steken. De MMC-centrale zal trachten steeds jouw engagement te respecteren. De belangrijkste verwachtingen van de MMC naar de chauffeur toe zijn:

 • over een eigen wagen beschikken
 • een veilig en voorzichtig rijgedrag
 • een hulpvaardige houding naar de gebruikers toe

Info: Maria Vanwesemael, 014/82 98 52, maria.vanwesemael@ocmwbalen.be

RolMobiel Balen

Als vrijwilliger sta je in voor het vervoer van senioren naar de dagopvang in Ter Vest, de CADO of naar het buurtrestaurant. Dit vervoer wordt gedaan met de aangepaste minibus van het OCMW van Balen. Je kan kiezen om je in te zetten als chauffeur en/of begeleider. Als begeleider sta je de chauffeur tijdens de ritten bij: Passagiers helpen in- en uitstappen, een babbeltje doen,…

Je ontvangt als vrijwilliger een KM-vergoeding (0,3573 euro/km) voor het traject, thuisadres-OCMW Balen-thuisadres.

Als vrijwilliger ben  je hulpvaardig, sociaal en geduldig. Er wordt geen specifieke kennis vereist. Voor je start, krijg je een opleiding.

Je kiest zelf hoeveel tijd je hier spendeert aan je vrijwilligerswerk voor RolMobiel Balen. De minibus rijdt elke werkdag. Ze vertrekt ’s morgens rond 08u30 en is terug ter plaatse rond 09u30. ’s Avonds vertrekt de bus rond 15u30 en is terug ter plaatse rond 16u30.

Info: Jolien Pauwels, 014/82 98 33, jolien.pauwels@ocmwbalen.be

Milieudienst

 • Opruimen van zwerfvuil
 • Zwerfkattenproject: Vrijwilligers vangen de zwerfkatten en brengen ze naar de dierenarts.
 • Er is ook een enthousiaste groep compostmeesters. Zij zorgen voor demonstraties over composteren en geven hier informatie over aan scholen of bij inwoners van de gemeente. Omcompostmeester te worden moet je wel eerst een (gratis) opleiding volgen. Voor meer informatie over de cursus kan je bij de milieudienst terecht.

Info: Annemie Groenen, 014/74 40 92, annemie.groenen@balen.be

Praatpunt

Praatpunt kan beschouwd worden als een aanvulling op de lessen Nederlands, niet als een vervanging. Praatpunt is ook geen les. Anderstaligen en vrijwilligers zitten in kleine groepjes rond de tafel en oefenen Nederlands. De meest uiteenlopende gespreksonderwerpen komen aan bod, van losse praatjes tot themagerichte onderwerpen: werk, gezin, land van herkomst, kinderen, cultuur, sport, vrije tijd, actualiteit, …

 • gesprekken begeleiden in het Nederlands met anderstaligen
 • Elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 13u30 tot 15u30

Info: Martine Clemens, 014/82 98 53, martine.clemens@ocmwbalen.be

Huiswerkbegeleiding

  • gedurende 1 uur per week thuis in een gezin een kindje uit het eerste leerjaar helpen met huiswerk.

Welke mensen zoeken we? : Ouders, grootouders, of studenten kunnen deze taak op zich nemen. We vragen je inzet gedurende één schooljaar. Je begeleidt wekelijks hetzelfde kind.
Wat houdt dit precies in? Samen lezen, rekenen, agenda opvolgen, brieven van school nakijken… en dit in aanwezigheid van minstens één van de ouders. We laten je niet aan je lot over. Vanuit de organisatie krijg je tips aangeboden en krijg je op een avond alle info om goed van start te kunnen gaan.

Info: Ann Michiels, 014/68 71 93, ann.michiels@ocmwbalen.be

PC-café

 • Als vrijwilliger in PC-café deel je je computerkennis met beginners.
 • Als begeleider bij digidak help je mensen tijdens de vrije inloop of geef je les in de basisbeginselen van werken met de computer en internet.
 • Je kiest zelf hoeveel tijd je hiervoor kan vrijmaken.
 • Je krijgt van ons een opleiding om te leren hoe je deze taak het best kan uitvoeren.
 • Eens je gestart bent, blijven we je bijstaan met raad en daad.
 • De PC-cafés gaan door in dienstencentrum Den Travoo en in de Bib.

Info: Ellen Dierckx, 014/82 98 24, ellen.dierckx@ocmwbalen.be

Openingsuren & contact

Vrijetijdscentrum De Kruierie

Vandaag gesloten
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
dekruierie@balen.be
Naar top