Huiswerkbegeleiding

In het eerste leerjaar gaan de kinderen volop aan de slag met lezen, schrijven en rekenen. De leerkracht helpt hen hierbij op allerlei manieren. Ook thuis ondersteunen ouders hun kind door het te begeleiden bij het huiswerk. Dit is belangrijk om een goede start te kunnen maken.

Maar soms loopt het thuis niet zo vlot. Om heel uiteenlopende redenen kan het voor de ouders moeilijk zijn om  na de schooluren hun kind deze hulp te geven. In heel wat gezinnen is de sociale of financiële situatie, de materiële zorgen of een tekort aan vaardigheden van de ouders een serieuze hinderpaal om de kinderen in hun leerontwikkeling te steunen.

Om deze kinderen toch alle kansen te geven organiseert Rotary Mol in samenwerking met Vrij CLB, CLB GO en de OCMW’s van Balen, Dessel, Mol en Retie een project huiswerkbegeleiding aan huis.

We slagen er zo in om deze kinderen een duwtje in de rug te geven en om de ouders te laten inzien dat het belangrijk is dat hun kind ook thuis voldoende ruimte en aandacht krijgt om de leerstof te verwerken.

Voor wie

Het project is bedoeld voor volgende doelgroep:

  • bij voorkeur leerlingen uit het eerste leerjaar
  • die eerder uit kansarme gezinnen komen,
  • waarbij de leerling wel mogelijkheden heeft maar waarbij de ouders ondersteuning kunnen gebruiken bij de huiswerkbegeleiding omdat zij zelf niet over de nodige capaciteiten/vaardigheden beschikken.

We hebben het dus niet over kinderen die omwille van hun beperkte leermogelijkheden zullen toegeleid worden naar het Buitengewoon Onderwijs. We hebben het ook niet over kinderen waarvan ouders wel de capaciteiten hebben om hun kind te begeleiden, maar omwille van tijdsgebrek er moeilijk toe komen.

Hoe aanvragen

Hoe leerlingen aanmelden:

  • Iedere school kan 2 tot meer leerlingen aanmelden.

We proberen voor 2 kinderen begeleiders te vinden. Indien we over voldoende begeleiders beschikken, kunnen bijkomende kinderen opgestart worden. We vragen aan de scholen om een selectie te maken.

De aanmelding gebeurt elk schooljaar voor half oktober aan uw CLB.

  • Er wordt nagegaan of het OCMW het aangemelde gezin al opvolgt. Deze gezinnen/kinderen zullen voorrang krijgen in ons project.
  • De school wordt op de hoogte gebracht indien een kind kan starten in het project.
  • Pas daarna worden ouders bevraagd naar hun interesse om in te stappen, om dan definitief in te schrijven. We dringen erop aan om ouders vooraf nog niet te informeren zodat er geen foute verwachtingen gecreëerd worden.
  • De opstart van nieuwe leerlingen in het project is voorzien vlak na de herfstvakantie. De vrijwilligers zullen dan, samen met een contactpersoon van het project, de ouders bezoeken om de eerste afspraken te maken.
  • Vrijwilligers zullen ook contact opnemen met de leerkracht van het kind, ivm specifieke aandachtspunten bij het begeleiden van het huiswerk. Graag krijgen zij ook feedback over eventuele effecten van hun werk. Hier vragen wij een kleine inspanning van de leerkracht om via agenda, schriftje of mail, de huiswerkbegeleider gedurende het schooljaar kort te informeren.

Meer info

Den Travoo, 014/74 43 43

Openingsuren & contact

Den Travoo

adres
Gasthuisstraat 672490 Balen
tel.
014/74 43 43
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top