Infomarkt vernieuwing centrum Hulsen op 30 augustus

vrijdag 19 augustus 2022
Het gemeentebestuur nodigt alle Hulsenaren uit op een infomarkt op dinsdag 30 augustus, doorlopend tussen 18u en 21u in GBS De Twinkeling. Ze kunnen dan de plannen bekijken van de herinrichting van het marktplein en de kerkomgeving. Deze werken worden gecombineerd met de aanleg van riolering.

Participatietraject

Enkele jaren geleden organiseerde het gemeentebestuur twee inspraakmomenten in de parochiezaal Sint-Hubertus. Het doel van deze bijeenkomsten was om de ideeën van de Hulsenaren te kennen over de herinrichting van het marktplein en de kerkomgeving in Hulsen. De focus lag hierbij op een verfraaiing van deze omgeving en een verhoging van de verkeersveiligheid.

De Hulsenaren gaven destijds heel wat feedback, die ten zeerste op prijs werd gesteld. Er werden dan ook heel wat uiteenlopende inzichten en suggesties aangereikt. Uiteindelijk kreeg het studiebureau de opdracht om hiermee aan de slag te gaan.

Infomarkt

Intussen werden de geformuleerde voorstellen verder onder de loep genomen en verwerkt. We zijn nu in de fase gekomen dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor de werken. Er wordt hierover een openbaar onderzoek georganiseerd. Het gemeentebestuur nodigt de Hulsenaren uit om de plannen te bekijken tijdens een infomarkt. Zij kregen hiervoor in de week van 22 augustus een uitnodiging in de bus. Omdat de bedelingsronde bij Bpost niet volledig samenvalt met de gehuchtgrenzen, is het mogelijk dat ook een aantal inwoners van omliggende gehuchten deze uitnodiging hebben gekregen. Bij uitbreiding alle Balenaars zijn dan ook welkom.

Deze infomarkt gaat door op dinsdag 30 augustus 2022. Je kan ze doorlopend bezoeken tussen 18u en 21u in de gemeentelijke basisschool De Twinkeling te Hulsen. Tijdens de infomarkt wordt de mogelijkheid geboden om vragen te stellen.

Plaats van de werken

Naast de herinrichting van het marktplein en de kerkomgeving, wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om riolering aan te leggen in de straten Hulsen, een deel van Ossenberg, de Uilebeemden, Doornenstraat, Ericastraat en Binnenbrokken. Ook deze werken maken deel uit van dit project. De betrokken bewoners krijgen hierover verdere concrete informatie in een aparte brief.

Op de afbeelding linksboven bevindt zich alvast een uitsnede uit de plannen, met name waarbij de focus wordt gelegd op het marktplein, de kerk- en de schoolomgeving.

Wanneer starten de werken?

Voordat we werkelijk kunnen starten met de werken, moet er nog een heel traject worden afgelegd. Dit maakt dat de timing nog kan schuiven, maar op dit moment vermoeden wij dat de werken zullen starten in de zomer 2023. Waarschijnlijk worden de rioleringswerken voorafgegaan door de werken van de nutsmaatschappijen. De eerste fase van deze nutswerken vindt mogelijk reeds plaats in het najaar 2022.

Infofilmpjes

Als je al wat meer uitleg wil over de werken, kan je ook het infofilmpje bekijken van BalenTV (Jef Cleemput):

Riolerings- en omgevingswerken Hulsen-centrum 2022-2023 from Gemeente Balen on Vimeo.

Ook Pidpa maakte een infofilmpje met uitleg over het gescheiden riool voor afvalwater en hemelwater:

Vragen?

Indien je vragen hebt, zien we je graag op de infomarkt of kan je deze steeds telefonisch of via e-mail stellen (zie contactgegevens linksboven). Meer info vind je ook op www.balen.be/hulsen.

Nieuwsoverzicht
Werken Hulsen

Contact

Dienst openbare werken (wegenwerken)

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 70
e-mail
wegenwerken@balen.be

Deel deze pagina

Naar top