Schepencollege

Het schepencollege bestaat uit de burgemeester, 5 schepenen, de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en de algemeen directeur. Het is het uitvoerend orgaan van de gemeente en neemt het dagelijks bestuur waar.  

Bevoegdheden:

  • Wetten en decreten van de staat, de gewesten, de gemeenschappen en de provincie uitvoeren.
  • Gemeenteraadsbesluiten bekendmaken en uitvoeren.
  • De gemeentelijke inrichtingen, de inkomsten en de eigendommen beheren.
  • Gemeentewerken leiden, rechtsgedingen voeren en rooilijnen van de wegen vastleggen.
  • Registers van de burgerlijke stand houden.

Het college van burgemeester en schepenen vergadert elke woensdag in het gemeentehuis en zo dikwijls de spoedige afhandeling van de zaken het vereist. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Naar top