Vrijwilligers gemeente en OCMW, wat is vrijwilligerswerk?

Wat is vrijwilligerswerk?

De wet op het vrijwilligerswerk van 3 juli 2005 definieert het zo: vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel; die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privéverband van degene die de activiteit verricht; en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling. De vrijwilliger is een individueel persoon.

Vrijwilligerswerk is iets ‘doen’ in de ruimste betekenis van het woord. Dit kan zeer uiteenlopend zijn zoals bijvoorbeeld helpen in een cafetaria, administratieve ondersteuning van een bibliotheek, een activiteit met jongeren begeleiden,...

Je mag dezelfde activiteiten niet uitoefenen als werknemer én als vrijwilliger voor dezelfde opdrachtgever.

Wat valt niet onder vrijwilligerswerk?

Sporten in clubverband, naar een lezing of concert gaan in je vrije tijd, ... is geen vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk wordt niet betaald. Vrijwilligers mogen wel een onkostenvergoeding ontvangen volgens strikte regels. Bekijk hier alle informatie over vrijwilligersvergoedingen.

Niemand kan gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen. Een stage, een PWA-opdracht of
een alternatieve sanctie horen dus niet bij vrijwilligerswerk.

Deelnemen aan een zelfhulpgroep, hulp aan familie en vrienden vallen niet onder de definitie van vrijwilligerswerk.

Dit kan zowel een private vereniging zonder winstoogmerk (vzw), een publieke organisatie zonder winstoogmerk (openbare besturen, OCMW’s, gemeentes, steden, openbare ziekenhuizen) als een feitelijke vereniging zijn. Helpen bij verbouwingen in het huis van je zoon of dochter valt dus niet onder de regeling van het vrijwilligerswerk.

Openingsuren & contact

Vrijetijdscentrum De Kruierie

Open vandaag: 10u - 16u
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
dekruierie@balen.be
Naar top