logo print  logo ocmw print

Logo, gemeente

logo Balen

Het gemeentebestuur gebruikt sinds 2005 het logo en de daarbij horende huisstijl voor dagelijks gebruik in briefhoofden, publicaties, vlaggen, spandoeken, voertuigen,... Dat past bij de uitstraling van een gemeente die volop in beweging is. Het vroegere wapenschild heeft enkel nog een ceremoniële functie, om officiële zaken te legitimeren bijvoorbeeld. 

Het  logo straalt op-en-top uit waar 'de gemeente Balen' en haar inwoners voor staan: de typische kenmerken, de unieke karakteristieken, de grote en de kleine kantjes,...

De dikke groene lijn onderstreept, letterlijk zelfs, het typische landelijke en groene karakter van onze gemeente. De oneffenheid in die lijn verwijst naar het oorspronkelijke karakter van onze natuurrijkdom, die ook niet gekunsteld en rechtlijnig is, maar juist her en der verspreid is over onze gemeente.

Het blauwe golfje boven de gemeentenaam verwijst naar de vele waterlopen die doorheen onze gemeente vloeien. Ook hier weer de verwijzing naar het authentieke karakter van die waterlopen die vaak nog hun oorspronkelijke, grillige bedding volgen.

Het geelbruine golfje verwijst naar de unieke zandduinen op de Keiheuvel en in Hulsen die ook hun oorspronkelijke glooiende vorm behouden hebben.

De twee golfjes verwijzen ook naar de verbondenheid met de deelgemeente Olmen: zij zijn samen, maar toch ook een beetje apart...

Het logo is bewust allemaal met kleine letters geschreven. Dat benadrukt onze bescheiden en gemoedelijke volksaard die zo eigen is aan de Balenaar.

Openingsuren & contact

Infodienst - communicatie

Open vandaag: 9u - 12u en van 16u - 19u
(enkel op afspraak)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 30
e-mail
info@balen.be
Naar top