Logo, gemeente

logo Balen

Het gemeentebestuur gebruikt sinds 2005 het logo en de daarbij horende huisstijl voor dagelijks gebruik in briefhoofden, publicaties, vlaggen, spandoeken, voertuigen,... Dat past bij de uitstraling van een gemeente die volop in beweging is. Het vroegere wapenschild heeft enkel nog een ceremoniële functie, om officiële zaken te legitimeren bijvoorbeeld. 

Het  logo straalt op-en-top uit waar 'de gemeente Balen' en haar inwoners voor staan: de typische kenmerken, de unieke karakteristieken, de grote en de kleine kantjes,...

De dikke groene lijn onderstreept, letterlijk zelfs, het typische landelijke en groene karakter van onze gemeente. De oneffenheid in die lijn verwijst naar het oorspronkelijke karakter van onze natuurrijkdom, die ook niet gekunsteld en rechtlijnig is, maar juist her en der verspreid is over onze gemeente.

Het blauwe golfje boven de gemeentenaam verwijst naar de vele waterlopen die doorheen onze gemeente vloeien. Ook hier weer de verwijzing naar het authentieke karakter van die waterlopen die vaak nog hun oorspronkelijke, grillige bedding volgen.

Het geelbruine golfje verwijst naar de unieke zandduinen op de Keiheuvel en in Hulsen die ook hun oorspronkelijke glooiende vorm behouden hebben.

De twee golfjes verwijzen ook naar de verbondenheid met de deelgemeente Olmen: zij zijn samen, maar toch ook een beetje apart...

Het logo is bewust allemaal met kleine letters geschreven. Dat benadrukt onze bescheiden en gemoedelijke volksaard die zo eigen is aan de Balenaar.

Voorwaarden

Enkel het gemeentebestuur mag het logo gebruiken.

Ook vragen we dat verenigingen die gebruikmaken van de uitleendienst, het logo onder bepaalde voorwaarden (o.a. voorafgegaan door de vermelding 'met logistieke steun van') te gebruiken op hun promotiemateriaal.

Eigendomsrechten en gevolgen gebruik logo

Het gemeentelogo is eigendom van het gemeentebestuur. Je krijgt enkel toestemming om het logo te gebruiken op het promotiemateriaal voor het evenement waarvoor je onze uitleendienst hebt gebruikt of waarvoor je subsidies krijgt van de gemeente. Elk ander gebruik van het logo is verboden. Overtredingen zullen juridisch vervolgd worden.

Het gebruik van het logo op promotiemateriaal voor een bepaald evenement of project leidt tot geen enkele verplichting buiten wat vermeld staat in de desbetreffende reglementen. Op geen enkele manier kan het gemeentebestuur verantwoordelijkheid dragen voor andere aspecten van het evenement of project.

Het logo vind je hieronder in verschillende formaten bij 'downloads'. 

Openingsuren & contact

Infodienst - communicatie

(Nationale Feestdag)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 30
e-mail
info@balen.be
Naar top