Logovermelding bij gebruik gemeentelijke uitleendienst

Het gemeentebestuur beschikt over een uitgebreide uitleendienst voor verenigingen. In ruil voor deze dienstverlening vraagt het gemeentebestuur logovermelding op promotiemateriaal.

De uitleendienst vraagt jaarlijks heel wat financiële middelen en inzet van ons personeel. Dankzij de logovermelding kunnen we iedereen duidelijk maken dat we op deze manier jaarlijks honderden activiteiten van verschillende verenigingen logistiek ondersteunen.

Je vindt hieronder de nodig richtlijnen voor de logovermelding. Ook kan je er het logo in verschillende bestandsformaten downloaden.

Elke vereniging die gebruik maakt van onze uitleendienst, verbindt er zich toe om het gemeentelogo te plaatsen op al het promotiemateriaal (met name: affiches en flyers) van het evenement waarvoor het aangevraagde materiaal gebruikt wordt. Het logo moet voorafgegaan worden door de vermelding: 'met de logistieke steun van'. 

Afspraken plaatsen logo

  • Allereerst moet ons logo een plaatsje krijgen bij voorkeur tussen de andere sponsors.
  • Het logo moet correct geplaatst worden: zorg o.a. voor voldoende witruimte rond het logo. Je vindt hieronder alle nodige informatie om het logo op de juiste manier te gebruiken.
  • Als het drukwerk voor je evenement een vierkleurendruk is, moet ook het gemeentelogo in vierkleuren geplaatst worden, bij voorkeur op een witte achtergrond. In alle andere gevallen gebruik je de variant in zwart-wit.
  • Boven het logo moet in ‘Arial bold’ de tekst komen ‘Met logistieke steun van’. Onder het logo mag ook de tekst ‘www.balen.be’.
  • Als het drukwerk klaar is, stuur je het ter controle naar de infodienst: ofwel mail je het in pdf- of jpeg-formaat naar info@balen.be (bestandsgrootte beperkt houden onder 1 Mb), ofwel stuur je het per post op naar Infodienst, Vredelaan 1, 2490 Balen.
  • Als een vereniging manifest weigert ons logo en de bijhorende instructies op te volgen, kan bij een volgende editie het gebruik van de gemeentelijke uitleendienst geweigerd worden.

Eigendomsrechten en gevolgen gebruik logo

Het gemeentelogo is eigendom van het gemeentebestuur. Je krijgt enkel toestemming om het logo te gebruiken op het promotiemateriaal voor het evenement waarvoor je onze uitleendienst hebt gebruikt. Elk ander gebruik van het logo is verboden. Overtredingen zullen juridisch vervolgd worden.

Het gebruik van het logo op promotiemateriaal voor een bepaald evenement leidt tot geen enkele verplichting buiten wat vermeld staat in het uitleenreglement voor gemeentelijke materialen. Op geen enkele manier kan het gemeentebestuur verantwoordelijkheid dragen voor andere aspecten van het evenement.

Openingsuren & contact

Infodienst - communicatie

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 30
e-mail
info@balen.be
Naar top