Echtscheidingsakte

scheiding

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank (meestal van Eerste Aanleg). De ambtenaar van de burgerlijke stand (van de gemeente waar je woont), wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank. 

Binnen de maand na de ontvangst van het beschikkend gedeelte (het gedeelte dat de eigenlijke uitspraak bevat) van dit vonnis schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit over in zijn lopende registers. 

De echtscheiding wordt overgeschreven in de Belgische gemeente waar betrokkene (1 van de  2) nu woont. Wanneer het huwelijk niet in België voltrokken of niet in België overgeschreven werd, wordt het beschikkend gedeelte overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de stad Brussel.

Voorwaarden

Er mag geen beroep tegen dit vonnis meer mogelijk zijn.

Hoe aanvragen

Kostprijs

gratis

Afhandeling

Let op:

Je kan pas echt alles regelen (bv. financiën, lening, verzekeringen,...) als je echtscheiding effectief van kracht is. Dit kan tot 3 maanden na de uitspraak in de rechtbank duren. Wanneer alles in het register is opgenomen, krijg je van de dienst burgerlijke stand een brief met de melding dat de echtscheiding is overgeschreven.

Openingsuren & contact

Dienst burgerlijke stand (op afspraak)

(Nationale Feestdag)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 42 10
e-mail
burgerlijke.stand@balen.be
Naar top