Echtscheidingsakte, afschrift

echtscheiding

Dit is een uittreksel uit de huwelijksakte met vermelding van de echtscheiding.

Voor wie

  • De personen op wie de akte betrekking heeft, zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe aanvragen

Persoonlijk gaan afhalen op de dienst bevolking stand of per volmacht (van eender welke gemeente).

Indien nodig voor het buitenland: meld dit bij je aanvraag of neem contact op met de dienst bevolking.

Kostprijs

Gratis (indien nodig voor het buitenland: mogelijk betalend)

Openingsuren & contact

Dienst burgerlijke stand (op afspraak)

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 42 10
e-mail
burgerlijke.stand@balen.be
Naar top