Echtscheidingsakte, afschrift

echtscheiding

Dit is een uittreksel uit de huwelijksakte met vermelding van de echtscheiding.

Voor wie

  • De personen op wie de akte betrekking heeft, zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe aanvragen

Persoonlijk gaan afhalen op de dienst bevolking stand of per volmacht (van eender welke gemeente).

Kostprijs

Gratis

Openingsuren & contact

Dienst burgerlijke stand

Open vandaag: 9u - 12u en van 16u - 19u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 05
e-mail
burgerlijke.stand@balen.be
Naar top