Eerherstel, aanvraag

Heb je ooit een veroordeling opgelopen die niet automatisch uit je strafdossier gewist wordt, dan kan je na verloop van jaren eerherstel aanvragen bij de Procureur des Konings van het arrondissement waarin je verblijft.

Voorwaarden

Het Wetboek van Strafvordering stelt wel enkele voorwaarden. Zo moet de veroordeelde de vrijheidsstraffen ondergaan hebben en moeten de geldboetes, kosten en/of schadevergoedingen betaald zijn. Hij moet zich ook goed gedragen hebben tijdens de proeftijd (dit is de tijd die verstreken is tussen de veroordeling en de uitspraak over het eerherstel). Tijdens deze periode moet de verzoeker een vaste verblijfplaats gehad hebben in België of in het buitenland. In de meeste gevallen duurt de proeftijd 3 jaar maar deze kan soms oplopen tot 5, 6 of zelfs 10 jaar in geval van zware veroordelingen, voorwaardelijke straffen, veroordelingen met wettelijke herhaling of herhaaldelijke aanvragen tot eerherstel.

Hoe aanvragen

Ten vroegste 1 jaar vóór het verstrijken van de proeftijd kan de aanvraag tot eerherstel worden ingediend. In het arrondissement Turnhout kan dit door een eenvoudige brief te richten aan:

Procureur des Konings
Kasteelplein 1
2300 Turnhout

In de brief moeten minstens de naam, voornaam, geboortedatum en adres van betrokkene staan, evenals de datum van aanvraag en de handtekening.

Eventueel kunnen ook de veroordelingen vermeld worden waarvoor de aanvraag (door een uittrekstel uit het strafregister, het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden) wordt ingediend en de adressen tijdens de proeftijd (bewijs van woonst met historiek van adressen).

Bewijzen van betaling van geldboetes, kosten en/of schadevergoedingen meesturen, is niet echt noodzakelijk maar kan wel de zaak bespoedigen.

Afhandeling

Afhankelijk van de zwaarte van het dossier kan het enkele maanden tot ongeveer 1 jaar duren voor uitspraak wordt gedaan.

Opgelet! Als je in aanmerking komt voor eerherstel, dan wil dit nog niet zeggen dat je ook eerherstel zal krijgen. Dat hangt af van de bevoegde rechtbank.

Meer info

Parket Turnhout, centraal contactpunt:
tel. 014/447.100
fax 014/447.659
e-mail TeamV.Turnhout@just.fgov.be

Openingsuren:
van 8u tot 12u en van 13u tot 16u


 

Openingsuren & contact

Dienst bevolking

adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 00
e-mail
bevolking@balen.be
Naar top