Uittreksel strafregister, bewijs van goed gedrag en zeden

Als je in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister ingeschreven bent, kan je een uittreksel uit het strafregister aanvragen.

Er bestaan verschillende modellen van uittreksel uit het strafregister. Welk model je nodig hebt, hangt af van de reden waarom je de aanvraag doet.

Voor wie

Elke inwoner van Balen 

Voorwaarden

  • in Balen wonen

Hoe aanvragen

Via het e-loket (zie onderaan) of persoonlijk aan het loket van de dienst bevolking

Met volmacht en kopie van de identiteitskaart. In de volmacht vermeld je duidelijk het huidig beroep en een goed omschreven reden waarvoor het uittreksel nodig is. Bij aanvraag voor je werk: vermeld duidelijk de werkgever en de functie.

Ook voor uittreksels voor buitenlandse instanties kan je terecht bij de dienst bevolking (vroeger kon dit enkel via de dienst Centraal Strafregister in Brussel).

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • ev. volmacht (zie hierboven)

Kostprijs

gratis

Afhandeling

  • Je kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen via het e-loket of aan de loketten van de dienst bevolking. 
  • Na één week is het uittreksel beschikbaar.

E-loket

  • Aanvraag uittreksel strafregister

    Formulier

Openingsuren & contact

Dienst rijbewijzen

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 00
e-mail
rijbewijzen@balen.be