Belasting op de op het rioolnet aangesloten of aansluitbare woningen en gebouwen

Bij downloads vind je het reglement.

Heb je vragen hierover? Misschien vind je hier al het antwoord.

Naar top