Meest gestelde vragen ivm belasting op riolering

Wij zijn verhuisd in de loop van 2023, wij hebben maar een korte periode in 2023 in Balen gewoond!

 • De belasting moet voor een volledig jaar betaald worden en alleen de situatie op 1 januari wordt in aanmerking genomen.
 • Het is niet mogelijk om de belasting te verminderen in verhouding tot het aantal dagen dat iemand nog in Balen gewoond heeft.
 • (De belasting is ondeelbaar en  de toestand op 1 januari 2023 wordt in aanmerking genomen) 

Mijn vader/moeder is overleden in de loop van 2023

 • De belasting moet voor een volledig jaar betaald worden en alleen de situatie op 1 januari wordt in aanmerking genomen.
 • Het is niet mogelijk om de belasting te verminderen in verhouding tot het aantal dagen dat vader/moeder er nog gewoond heeft.
 • (De belasting is ondeelbaar en de toestand op 1 januari 2023 wordt in aanmerking genomen)

Ik woon in een appartement moet ik dan betalen?

 • Ja. Iedereen die in een appartement woont dat aangesloten is of dat kan aangesloten worden op de riolering moet de belasting betalen. ( Alle aangesloten en aansluitbare woonhuizen en appartementsgebouwen of gedeelten van gebouwen al of niet gebruikt voor huisvesting die rechtstreeks of onrechtstreeks aangesloten zijn, of kunnen aangesloten worden op de openbare riool)     

In mijn straat ligt wel riolering, maar zelf ben ik niet aangesloten! Moet ik dan wel betalen?  

 • Ja. Alle woningen die aangesloten zijn of die kunnen aangesloten worden moeten de belasting betalen.
 • Behalve de woningen waar er om technische reden niet kan worden aangesloten, bv meer dan 100m verwijderd van openbare riolering of aansluitpunt ligt onder het niveau van de riolering. Deze kunnen vrijgesteld worden van de belasting.
 • (Alle aangesloten en aansluitbare woonhuizen en appartementsgebouwen of gedeelten van gebouwen al of niet gebruikt voor huisvesting die rechtstreeks of onrechtstreeks aangesloten zijn, of kunnen  aangesloten worden op de openbare riool.

Ik ben huurder van het gebouw of appartement, moet ik dan betalen?

 • De gebruiker van de riolering moet de belasting betalen. Als de woning verhuurd wordt, dan is dat dus de huurder.
 • Als de gebruiker niet gekend is, dan moet de eigenaar betalen.

Ik huur een huis maar de woning is niet aangesloten op de riolering omdat de eigenaar de kosten niet wil dragen. Moet ik dan de belasting betalen?

 • Als de eigenaar de woning niet wil aansluiten, dan moet de belasting door de eigenaar betaald worden. In dat geval krijgt de huurder vrijstelling en wordt de eigenaar opgenomen in een nieuwe belastingrol.
 • (De eigenaar van het gebouw of woning, voor wat de verhuurde gebouwen of woningen betreft, welke in principe aansluitbaar zijn, maar waarvan de eigenaar de aansluiting op het openbaar rioleringsnet weigert.)
 • Deze eigenaars zijn gekend en worden belast in een bijkomend belastingkohier.

De belastingplichtige verblijft in het rusthuis!

 • Als er een attest kan bezorgd worden van het rusthuis, waaruit blijkt dat er een opname was voor 1 januari 2023 dan kan er een vrijstelling van de belasting verleend worden.
 • Het is best dat de adresgegevens worden aangepast bij de dienst bevolking.

Voor wie

Aanslagbiljet uitgelegd:

 • Recht boven staat het jaar waarop de belasting betrekking heeft: Aanslagjaar 2022
 • Daar onder, welke belasting: Belasting op riolering
 • Adres rechtsboven: Is het adres waar de persoon nu woonachtig is
 • Adres links, het belaste goed: Is het adres waarop de belasting betrekking heeft, waarvoor ze moeten betalen

Voorwaarden

Samenvatting reglement

Met ingang van 01 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt ten behoeve van de gemeente een jaarlijkse directe belasting geheven op alle aangesloten en aansluitbare woonhuizen en appartementsgebouwen
of gedeelten van gebouwen al of niet gebruikt voor huisvesting dat rechtstreeks of onrechtstreeks aangesloten is, of kan aangesloten worden op de openbare riool.
De belasting bedraagt € 75,00 per aansluiting of mogelijke aansluiting,

De belasting is ten laste van:
a) Elk gezin dat, als gewoon of tijdelijk verblijf in de gemeente, een woning of een gedeelte van woning betrekt waarop de belasting betrekking heeft.
b) De gebruiker en subsidiair, zo deze niet gekend is, de eigenaar.
c) De eigenaar van het gebouw of woning, voor wat de verhuurde gebouwen of woningen betreft, welke in principe aansluitbaar zijn, maar waarvan de eigenaar de aansluiting op het openbaar rioleringsnet weigert.

Aan het begrip gezin wordt dezelfde betekenis gehecht als in de bepaling die hiervan wordt gegeven door de richtlijnen van 7 oktober 1992 onder punt 11.
(Gezin omschreven in het KB van 16.07.92 op het houden van de bevolkingsregisters.)

De belasting is ondeelbaar, de toestand op 01 januari van het aanslagjaar wordt in aanmerking genomen.

Zijn van de belasting vrijgesteld:
De eigendommen van de staat, provincie en gemeente en de eigendommen behorende aan andere openbare instellingen, indien het eigendom aangewend wordt tot dienst van algemeen nut.
De woonhuizen of gebouwen welke niet aangesloten zijn op de openbare riool en er meer dan 100 meter van verwijderd zijn, of gelegen zijn in een straat waar geen openbare riolering is

Openingsuren & contact

Financiële dienst (gemeente)

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 20
e-mail
financiele.dienst@balen.be
Naar top