3.09 Mobitwin (vroeger Minder Mobielen Centrale), aanvraag vervoer

vervoer mindermobiele

Mobitwin, de vroegere Minder Mobielen Centrale (MMC), is een dienst van vrijwillige chauffeurs om mensen met een verplaatsingsprobleem en een beperkt inkomen de mogelijkheid te bieden om de noodzakelijke verplaatsingen te doen. Hiervoor doen we een beroep op vrijwillige chauffeurs. 


Over welk vervoer gaat het?

Vervoer naar socio-culturele activiteiten, familiebezoek, kaartnamiddagen, boodschappen of doktersraadplegingen. Het is niet de bedoeling om het bestaande ziekenvervoer te vervangen.

Voor wie

Inwoners van de gemeente Balen met verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen kunnen lid worden en gebruik maken van de dienst.

Voorwaarden

Je bent minder mobiel als je wegens lichamelijke en/of psychische beperkingen of sociale noodsituaties het eigen of openbaar vervoer niet kan gebruiken voor de gewenste rit.

Zijn onderstaande punten op jou van toepassing? Dan kan je lid worden van Mobitwin. 

  • Je hebt problemen om jezelf te verplaatsen 
  • Je kan geen beroep doen op het openbaar vervoer, op familie, vrienden of buren voor je verplaatsingen 
  • Je inkomen is niet hoger zijn dan twee keer het leefloon. Als samenwonenden mag het netto gezamenlijk inkomen niet hoger liggen dan twee maal het leefloon voor samenwonenden.

Hoe aanvragen

Je kan een lidkaart aanvragen via het OCMW-huis per mail via mmc@ocmwbalen.be of per telefoon via het nummer 014/74 44 44. Er wordt vervolgens een afspraak gemaakt in het OCMW-huis of bij je thuis. Op basis van een sociaal en financieel onderzoek bepaalt het team Thuiszorg of je van Mobitwin gebruik kunt maken.

Wat meebrengen

Het recentste inkomstenbewijs (pensioen, invaliditeit, beroepsziekten, arbeidsongevallen,...) en een klevertje van het ziekenfonds.

Het onderzoek naar het lidmaatschap gebeurt vlug en in alle vertrouwen. Na het invullen en ondertekenen van het inschrijvingsformulier met de identiteits- en inkomstengegevens, de verzekeringsverklaring en de betaling van het inschrijvingsgeld, wordt de lidkaart bezorgd. Door je inschrijving ben je automatisch verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid tijdens het vervoer via Mobitwin.

Kostprijs

Hoeveel bedraagt het lidgeld? 

  • Het lidgeld bedraagt 12 euro per kalenderjaar en 6 euro vanaf de tweede helft (inschrijving na 30 juni) van het lopend jaar.  
  • Een echtpaar, koppel en wettelijk samenwonenden in gezinsverband waar meerdere gezinsleden lid wensen te worden, betalen 18 euro per kalenderjaar en 9 euro voor een inschrijving na 30 juni


Onkostenvergoeding(en) per rit

Daarnaast betaal je een onkostenvergoeding per rit. Die betaal je aan het einde van de rit rechtstreeks aan de chauffeur en bedraagt 0,41 euro per kilometer (vanaf 12 september 2022), gerekend vanaf het moment dat de chauffeur thuis vertrekt tot hij of zij terug thuis is. Voor elke rit ontvang je een betalingsbewijs. 

  • Ritten tot en met 5 kilometer worden standaard aangerekend aan 1,85 euro.
  • Je betaalt een wachtvergoeding van 2,50 euro per begonnen uur aan de chauffeur. Het eerste half uur wacht de chauffeur gratis.
  • Indien de wachttijden een halve dag (4u) in beslag kunnen nemen, heeft de chauffeur het recht om terug naar huis te rijden en dienen beide ritten betaald te worden.
  • Indien de uren niet gerespecteerd worden en de chauffeur moet de rit 2 keer doen, dienen beide ritten betaald te worden.
  • Ritten die niet vooraf en tijdens de kantooruren geannuleerd worden, dienen toch betaald te worden. Ook als de chauffeur reeds onderweg is, moet de rit betaald worden.

Bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld parkeerkosten betaal je apart.

Afhandeling

Hoe kan je een rit aanvragen? 

Elke rit moet minstens vier dagen op voorhand aangevraagd worden (014/74 44 44 of mmc@ocmwbalen.be). Geef bij de aanvraag ook de bestemming van de rit, het uur van vertrek en het aantal personen door.

Dit laat de centrale verantwoordelijke toe om een geschikte chauffeur te vinden. Op het afgesproken tijdstip komt de chauffeur je ophalen aan je de woonplaats en verzorgt het gevraagde traject. Terugkerende ritten vraag je de maand voordien aan rond de 20ste van de maand. 

Hulpmiddelen zoals een manuele rolstoel, looprekje moeten kunnen opgevouwen worden zodat ze in de koffer van een personenwagen passen. Vermeld bij de aanvraag van je rit ook steeds of je een hulpmiddel hebt want niet alle chauffeurs zijn in de mogelijkheid deze te vervoeren. De

Mobitwin vervoert geen vaste rolstoelen. Hiervoor kan je contact opnemen met de Rolmobiel (014/57 24 40).

Tijdens de ritten zijn gebruiker en chauffeur verzekerd (burgerlijke aansprakelijkheid en omnium). Dit is inbegrepen in het lidgeld.


Een rit annuleren?

Een rit kan geannuleerd worden de dag voor aanvang van de rit tot 15u30 per telefoon 014/74 44 44 of per mail via mmc@ocmwbalen.be. Bij noodgevallen kan er per telefoon contact opgenomen worden met de balie tijdens de openingsuren van het OCMW.

Een rit die niet vooraf geannuleerd werd, dient betaald te worden.

Reglement

Bekijk het reglement hieronder bij 'Downloads'.

Meer info

Wil je zelf vrijwilliger worden bij Mobitwin? Neem dan even een kijkje op deze pagina.

Ritaanvragen

Ma-di-woe-vrij van 13u tot 15u30
Donderdag van 9u tot 12u

>>> Naar startpagina Seniorengids

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Vandaag gesloten
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/74 44 44
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top