Vrijwilligers gemeente en OCMW, Minder Mobielen Centrale, aanmelden vrijwillige chauffeur

vervoer mindermobiele

De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een vervoersdienst voor mensen die verplaatsingproblemen hebben (bv. bejaarden). De MMC verzorgt vervoer voor allerhande sociale activiteiten zoals: bijeenkomsten, bezoek aan familie, dokter, winkel,… De MMC is niet bedoeld als ziekenvervoer.

Het transport wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs in ruil voor een beperkte kilometervergoeding (0.30 euro/km).

Vrijwillige chauffeur zijn betekent een zeker engagement bezitten, je ergens voor willen inzetten. 

Bij de MMC beslis je zelf hoeveel tijd je in dit werk wil steken. De MMC-centrale zal trachten steeds jou engagement te respecteren.

Als chauffeur verwacht de MMC dat je:

  • over een eigen wagen beschikt
  • veilig en voorzichtig rijdt
  • hulpvaardig bent voor de gebruikers

Werking

Bij een vervoersaanvraag neemt de centrale contact op met de chauffeur om het aangevraagde vervoer te regelen. De juiste gegevens van de rit worden telefonisch doorgegeven.
 
Verzekering
Als chauffeur van de MMC ben je tijdens de ritten in opdracht van de MMC omnium verzekerd. Zowel de chauffeur, de wagen als de gebruikers die lid zijn van de MMC, zijn opgenomen in deze verzekering.
Let wel: het is uiterst belangrijk dat de MMC tijdig op de hoogte wordt gebracht van elke rit.  Indien dit niet het geval is, ben je niet verzekerd. Regel dus zeker nooit vervoer rechtstreeks met de gebruikers. 

Hoe aanvragen

Wil ook jij je inzetten als vrijwillig chauffeur voor de Minder Mobielen Centrale? Bel dan naar Marja Vanwesemael op 014/82 98 52 of mail naar maria.vanwesemael@ocmwbalen.be. Samen overlopen we de te ondernemen stappen (gesprek –administratie).

Kostprijs

Als chauffeur-vrijwilliger ontvang je een onkostenvergoeding van 0,34 euro per afgelegde kilometer (van vertrek bij u thuis tot terug bij u thuis). De chauffeur noteert alle gegevens in een kilometerboekje.

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
(enkel op afspraak)
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top