Projecten van Balenaars in het Zuiden

De gemeentelijke Mondiale Adviesraad Balen-Olmen of kortweg MARBOL helpt het leven van veel mensen in het Zuiden te verbeteren. Sinds 1992 steunden ze al een dertigtal projecten die op een of andere manier met Balen verbonden waren. Op dit ogenblik gaat o.a. de opbrengst van het Ontbijtbuffet en Noche del Mundo naar volgende tien projecten van Balenaars in het Zuiden. Een overzicht van wat zij er ‘ver-van-ons-bed’ mee doen…

1. Project N’Dioucho Fissel

Waar? Senegal (West-Afrika)

Wie? Marie-Augustine Diouf en Willy Dries

Wat?

“Onder impuls van Marie-Augustine Diouf en met de hulp van het Wezelse koor ‘De Schalmei’  werd er eind jaren negentig financiële steun gezocht om N’Dioucho-Fissel, een dorpje op een 80 km van de hoofdstad Dakar, en haar school te steunen.

Er werden sinds 2006 klaslokalen gebouwd en het dorp werd van stromend water voorzien. Didactisch materiaal wordt jaarlijks aangekocht en de leerlingen krijgen warme maaltijden in de school.”

Plannen:

“Hygiëne en gezondheid van de dorpelingen verbeteren door aankoop van medisch materiaal in samenwerking met de plaatselijke medische dienst. De dorpsvrouwen ‘microkrediet’ bezorgen om hun activiteiten uit te bouwen en de school verder de nodige steun geven.”

Info: willydries@icloud.com

 

2. Project Niños Nelson Mandela (Cartagena)

Waar? Colombia (Zuid-Amerika)

Wie? Monique Vranckx

Wat?

“Ik werk voor Oscar, een vzw die zich inzet om overwegend financiële steun te verlenen aan projecten die de belangen van straatkinderen ter harte nemen. In Nelson Mandela, een sloppenwijk met zo’n 60.000 inwoners in de buurt van Cartagena de India, een kuststad in het noordoosten van Colombia, vangen we ondervoede kinderen, zwangere adolescenten en jonge moeders op.” Plannen? “Om de gezondheid van jonge kinderen te verbeteren, willen we voor hen steunpunten in de sloppenwijk opzetten met voeding en medische verzorging. Voor de ouders willen we opvoedingsondersteuning en ambachtelijke cursussen organiseren.”

Info: moniquevranckx@yahoo.com

 

3. Project Tansila

Waar? Burkina Faso (West-Afrika)

Wie? Agnes Willems

Wat?

“Er is in 2007 in Tansila (zo’n 10 km van de grens met Mali) begonnen met de bouw van een opvangtehuis voor kinderen in moeilijkheden. De armste kinderen van de omliggende dorpen die naar de middelbare school willen, kunnen verblijven in dit opvangtehuis. De kinderen krijgen er een bed en eten. Er is huiswerkbegeleiding en medische hulp.”

Plannen?

“De eerste zorg is dat de kinderen er elke dag te eten en indien nodig medische zorg krijgen.

In 2011 zijn we gestart met de bouw van een volledig nieuwe school voor middelbaar onderwijs in het dorp. Het College Privé Catholique Agnes Willems is geopend in 2015 met 4 klassen.

Januari 2017 hebben we de opening gevierd van een Multifunctioneel Centrum Baba Camille Sanou. In dit centrum kunnen de mensen verschillende technische vakken komen leren: naaien, haartooi, land- en tuinbouwtechnieken en alfabetisering.

Om de vrouwen een duwtje in de rug te geven, hebben we een fonds opgericht: Fonds Agnes Willems, micro-kredieten voor vrouwen. Daar kunnen vrouwen een lening aangaan om ingrediënten te kopen om een klein handeltje op te starten aan hun huis: vb zeep, kleding, bier,.... 

Info? agnes.willems9@telenet.be

 

4. Project Barrio El Garabatal

Waar? Venezuela (Zuid-Amerika)

Wie?  An Geboers en Loes Geboers

Wat?

“Onder het motto ‘Elk kind heeft recht om te leren leven’ biedt mijn tante Fernanda Hannes in Barrio El Garabatal lessen aan in levenswaarden en studiemogelijkheden voor kinderen. Haar aandacht gaat in het bijzonder naar kansarme kinderen. De kinderen genieten van een warme maaltijd tijdens de lessen.” Plannen? Ter beschikking stellen van een bibliotheek voor kinderen, jeugd en volwassenen op schooldagen. Vormingscursussen voor de moeders en begeleiders van de verschillende activiteiten.”

Info: loesgeboers@hotmail.com, ann.geboers2@scarlet.be

 

5. Project Karaba

Waar? Burkina Faso (West-Afrika)

Wie? Gunter Willekens en Els Beckers

Wat?

“Karaba is een dorpje met zowat 2.500 inwoners. We steunen het sinds 1995 toen we er voor het eerst kwamen om er een ziekenwagen te schenken. In 2002 hebben we er een ziekenhuis en moederhuis geopend, dat door de plaatselijke bevolking is gebouwd. Er worden nu 250 kinderen per jaar in de beste omstandigheden geboren.” Plannen? “Op dit ogenblik wordt de bouw van het ‘Centre Social’ afgerond. De opening vindt in de loop van dit jaar (2017) plaats. Het wordt een ontmoetingscentrum, met een vergaderruimte, én een jeugdcentrum.”

Info: gunter.willekens@hetbelangvanlimburg.be

 

6. Project LUMOS in Butare

Waar? Rwanda (Oost-Afrika)

Wie? Hilde Curinckx

Wat?

Samen met enkele collega vroedvrouwen van de werkgroep Vroedvrouwen Verleggen Grenzen binnen de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV), engageren we ons voor de Leuvense Universitaire Medische Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit (LUMOS) in Rwanda.

LUMOS mobiliseert ontwikkelingsrelevante academische, klinische en organisatorische expertise van deskundige medewerkers die zich op volledig vrijwillige basis engageren. Het doel is te werken aan duurzame ontplooiing van de gezondheidszorg in landen in ontwikkeling.

Vanuit onze expertise als vroedvrouw zijn we vooral werkzaam binnen de werkgroep moeder & kind, waarbij we op basis van de noden en behoeften van onze lokale partners, zowel kennis als vaardigheden willen overdragen, delen en opbouwen. Dit om  de kwaliteit van de moeder & kindzorg te verbeteren in het district Huye, waar we werkzaam zijn. Zo werd er in het Kabutare District hospitaal een triageruimte voorzien, is men in staat om zelf handalcohol te maken en werden er zowel vormingen als schouder aan schoudertrainingen gegeven over complicaties tijdens zwangerschap en bevalling, borstvoeding, … enz.

Tegelijkertijd werd er met sponsoring van externe partners medisch materiaal aangekocht en ondersteunen we hen in de bouw en werkorganisatie  van de nieuwe materniteit.

Info: hilde.curinckx@telenet.be

 

7. Project Geitenboerderij N’Kozi

Waar? Oeganda (Oost-Afrika)

Waar ? N’Kozi  , 100 km van hoofdstad Kampala, Oeganda

Wie ? Willy Mol

Wat ?

Het is een samenwerking tussen de studenten Agro en Biotechnologie van de Thomas More Hogeschool in Geel , de leerlingen van St.Patrick’s School en de lokale boeren van Nkozi.

Stagestudenten bouwen en herstellen stallen en omheiningen, zorgen voor kweek van voedergewassen ,geven er lessen aan de scholen in de omgeving over de geitenkweek en verzorging, zorgen voor educatief materiaal, enz.

De leerlingen van de aangrenzende St Patrick’s School worden intens betrokken bij verzorging, kweekprogramma  en voeding van de geiten.

Het betreft hier vleesgeiten en de vleesopbrengst zorgt voor een doorbreking van het eenzijdige voedingspatroon  bij de schoolmaaltijden.

Weeskinderen ontvangen een geit bij het verlaten van de school.

Info: willy.mol@telenet.be

 

8. Project Epilepsieproject Bukavu

Waar? Oost Congo, DRC

Wie? Bert Lodewyckx

Wat?

Het epilepsieproject is een samenwerking met Sosame, een psychiatrisch ziekenhuis in Bukavu.

Epilepsie is een veel voorkomende hersenaandoening in Oost Congo. In de stad Bukavu zouden naar schatting 2000 mensen te kampen hebben met epilepsie.

Slechts een klein percentage krijgt een effectieve en volgehouden behandeling, waardoor het risico op hersenschade en blijvende handicap alleen maar groter wordt.

Mensen met epilepsie worden ook vaak verstoten door de gemeenschap, en hebben minder kans op onderwijs, werk, relaties.

Het project wil mensen uit het onderwijs en uit de gezondheidszorg beter opleiden om op een goede manier met epilepsie om te gaan.

Tevens beoogt het project dat er minder stigma zou zijn ten opzichte van epilepsie, zodat mensen met epilepsie meer kans maken op een normaal leven.

Met de Marbol subsidies worden opleidingen mogelijk gemaakt.

Bukavu - Oost-Congo, DRC

Info: bertlodewyckx1@gmail.com

 

9. Project Amuka

Waar? Kivu - Oost-Congo, DRC

Wie? Elisabeth Masika Sekanabo

Wat? Amuka vzw is een initiatief van Belgisch-Congolese vrouwen uit Noord-Kivu. De voornaamste doelstelling van de vereniging is de ondersteuning op moreel, materieel en financieel vlak van de kwetsbare vrouwen en kinderen in Noord-Kivu. Amuka is het Swahili woord voor ‘wakker worden’.

“We zijn gestart met een crèche voor tienermoeders, verkrachte en gehandicapte vrouwen. Door de plaag van verkrachtingen in Oost-Congo, geraken veel tieners zwanger. Door het centrum krijgen deze jonge moeders, naast psychologische ondersteuning, ook kansen om verder te bouwen aan hun leven door naar school te gaan of een opleiding te volgen: snit en naad, maken van vuurpotten, alfabetisering. Er werd ook een sociale mediatheek uitgebouwd, zodat studenten de PCs kunnen gebruiken om aan informatie te komen.”

“Door het grote probleem van de plunderingen, verkrachtingen en moorden door gewapende groepen, neemt het aantal vluchtelingen en getraumatiseerden toe, waarbij er ook een toename is van gevallen van epilepsie. Er wordt momenteel gewerkt aan een ontmoetingscentrum waar vrouwen en kinderen terecht kunnen om medische en psychologische zorg te krijgen, en om terug vertrouwen op te bouwen. Het is de bedoeling dat dit een stageplaats wordt voor studenten psychologie van de nabijgelegen hogeschool.“

Info: sekanabo22@gmail.com

 

10. Project Een warm hart voor Senegal

Waar? Regio M'bour Senegal (West-Afrika)

Wie: Suzanne Ooms

Wat:

Wij werken in een tiental dorpen in de regio M'bour bijv. Malicounda Wolof, Kop Gayan, Sidine, Kissane....

Naast het jaarlijks afleveren van hulpgoederen, dierenvoeding en rijst, werken wij, in samenspraak met de lokale bevolking, rond bepaalde langlopende projecten, zoals: de toegang tot water vergemakkelijken door het laten maken van waterputten; hygiëne verbeteren en gezondheid ondersteunen door het verdelen van hygiënepakketten in de broussedorpen, bouwen van sanitaire voorzieningen, leveren van muskietennetten  en het ondersteunen van  medische posten; ondersteuning van het onderwijs door de bouw van klaslokalen en verdeling van educatief materiaal.

Info: suzanne.ooms1@telenet.be

Naar top