Hinderpremie bij hinder openbare werken

wegenwerken

Financiële tegemoetkoming voor hinder door werken voor de deur van uw zaak.

De hinderpremie (2.000 euro; maximaal één keer per jaar per periode van hinder) biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor uw deur. Zo kan u uw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode.

De nieuwe hinderpremie vervangt de Rentetoelage en Inkomenscompensatievergoeding en geldt niet voor werken die gestart zijn voor 1 juli 2017.

Je vindt alle info op www.vlaio.be

Sluitingspremie

Als u uw zaak voor minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen volledig moet sluiten ten gevolge van ernstige hinder door wegenwerken, kunt u één of meerdere sluitingspremies aanvragen (uiterlijk op de startdatum van de sluiting). Deze premie (80 euro/sluitingsdag; maximaal voor 365 sluitingsdagen per periode van hinder) loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting en vraagt u aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen. Ook deze aanvraag gebeurt online via www.vlaio.be/hinderpremie.

Informatieve video over de hinderpremie en sluitingspremie

Voor wie

Kleine ondernemingen (detailhandel, horeca en zaken met direct klantencontact) met maximum 9 werknemers en vaste openingstijden.

Voorwaarden

Er moet ernstige hinder door wegenwerken voor de deur zijn. Dit betekent dat:

  • de rijbaan geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten;
  • de werken een oppervlakte van meer dan 50m² hebben;
  • de werken minstens 30 opeenvolgende dagen duren.

Hoe aanvragen

  1. De beheerder van de werken is verplicht de nuts- of wegenwerken in te voeren in een databank (GIPOD genoemd). Het Agentschap Innoveren & Ondernemen vraagt zelf de hinderzones op, toetst af of er 'ernstige hinder' is en selecteert de getroffen handelaars die binnen deze hinderzone vallen en die voldoen aan de voorwaarden.
  2. De geselecteerde handelaars krijgen van het Agentschap Innoveren & Ondernemen een brief voor de werken starten
  3. U vraagt zelf de uitbetaling van de hinderpremie aan via de webapplicatie. U doet dit binnen de 30 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werken.
  4. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen controleert uw gegevens en stort het bedrag zo snel mogelijk op uw rekening

Reglement

15/07/2016 - Decreet houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.

12/05/2017 - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15/07/2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.

Meer info

Check www.vlaio.be/hinderpremie voor alle voorwaarden en extra informatie.

Bel gratis naar 1700.

hinderpremie@vlaio.be

Openingsuren & contact

Dienst openbare werken (wegenwerken)

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 70
e-mail
wegenwerken@balen.be
Naar top