Kapvergunning

verantwoord kappen

Een boom of bos mag je niet zomaar kappen. Afhankelijk van een aantal elementen (enkele bomen of een bos, ligging van het perceel op gewestplan, dikte van de bomen, afstand ten opzichte van de vergunde woning,…) wordt bepaald welk soort vergunning je moet aanvragen: 

In toepassing van het bosdecreet ben je voor het rooien van een bos of bomen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, een vergoeding verschuldigd in de vorm van het betalen van een bosbehoudsbijdrage of het uitvoeren van een compenserende bebossing op een andere locatie waarvoor de bevoegde overheid haar goedkeuring geeft.

Voor wie

Iedereen die bomen wil kappen

Voorwaarden

Gelegen zijn binnen het grondgebied Balen

Hoe aanvragen

Door de ingewikkeldheid van de wetgeving neem je best eerst contact op met de milieudienst. 

Wat meebrengen

Kadastrale gegevens

Kostprijs

Gratis

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be