Natuurvergunning, aanvraag

Natuurvergunning is vereist wanneer men werken (bv. bomen kappen, vijver aanleggen,...) wil uitvoeren in een natuur- of agrarisch gebied of gelijkaardige zones op het gewestplan.

Hoe aanvragen

Formulier invullen (zie downloads) met de vereiste stukken zoals kadastrale gegevens, foto's, plannen,… binnenbrengen bij de milieudienst op het gemeentehuis.

Kostprijs

Gratis

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be