Alcohol- en drugsplatform

Sinds 2016 is er in Balen een stuurgroep actief die beslissingen neemt over het te voeren alcohol- en drugsbeleid, opvolgt hoe de acties uitgewerkt worden en bijstuurt waar nodig. De stuurgroep maakt een lange termijn actieplan op om problemen met drugs te voorkomen, te verhelpen en gerelateerde overlast aan te pakken.

Het misbruik van alcohol en illegale drugs worden door het grootste deel van onze maatschappij veroordeeld en als ‘not done’ beschouwd. Toch is het gebruik van alcohol en illegale drugs in iedere Vlaamse stad en gemeente, en dus ook in Balen, een realiteit.

Alcohol is zelfs alomtegenwoordig: op café, in de kantine van de sportclub, tijdens de jaarmarkt, in de jeugdlokalen,…

Hoewel de meeste burgers op een verantwoordelijke wijze met alcohol omgaan en het gebruik van illegale drugs zich vaak verborgen afspeelt, heeft overmatig alcohol- en druggebruik heel wat negatieve gevolgen. 

In Balen willen we een alcohol- en drugbeleid voeren om deze negatieve gevolgen aan te pakken. Onze missie is een actieplan uit te werken en uit te voeren dat erop gericht is om problemen met alcohol en andere drugs te voorkomen, te verhelpen en gerelateerde overlast aan te pakken.

We richten ons op elke inwoner maar de focus ligt sterk op jongeren, maatschappelijk kwetsbare groepen en hun omgeving.

Openingsuren & contact

Cel Gezondheid

Open vandaag: 14u - 20u
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
dekruierie@balen.be
Naar top