Parkeren in Balen: volg jij de regels?

dinsdag 27 februari 2024
Niet iedereen houdt zich te allen tijde aan de parkeerregels in Balen. Onder andere in de Zandstraat worden meermaals overtredingen vastgesteld. Om problemen te vermijden, herhalen we hier kort de voornaamste parkeerregels.

In de Zandstraat, Steegstraat, Vaartstraat maar ook in de Kerkstraat in Balen wordt wel vaker tegen de rijrichting in geparkeerd. Daarnaast wordt er niet altijd gebruik gemaakt van de aangeduide parkeervakken. Hier krijg je echter een fikse geldboete voor, net zoals parkeren op het voetpad. Wanneer de politie dit opmerkt, zal ze verbaliserend optreden.

Om problemen te vermijden, herhalen we nog eens kort de voornaamste parkeerregels.

Waar mag je wel parkeren?

Waar het toegelaten is, mag je je auto (als er geen bruikbare berm is) op de rijbaan parkeren en dat altijd rechts ten opzichte van de rijrichting. Wanneer er éénrichtingsverkeer geldt, mag je wel aan beide zijden van de straat parkeren.

parkeren1

parkeren1


Buiten de bebouwde kom parkeer je op de gelijkgrondse of verhoogde berm. Binnen de bebouwde kom op de gelijkgrondse berm. Als deze niet breed genoeg is, mag je ook gedeeltelijk op de rijbaan staan. Zorg er wel voor dat je altijd tenminste 1,5 meter vrij laat voor voetgangers. 

Waar is parkeren verboden?

 • waar er een parkeerverbod geldt
 • op woonerven, behalve waar je wegmarkeringen of wegbedekking in een andere kleur vindt
 • in een voetgangerszone
 • op het voetpad en op verhoogde bermen binnen de bebouwde kom, behalve wanneer een verkeersbord dit toelaat
 • op de rijbaan wanneer de vrije doorgang minder is dan 3 meter
 • op de rijbaan naast een gele onderbroken streep
 • op de rijbaan in tegengestelde rijrichting
 • op oversteekplaatsen voor voetgangers of fietsers
 • op fietspaden

parkeren1

parkeren1

Waar krijg je nog een boete voor?

 • het negeren van een verbodsbord
 • parkeren op plekken voor personen met een handicap zonder officiële kaart

Meer info over parkeren in Balen en de bijhorende boetes vind je hier

Nieuwsoverzicht
parkeren

Contact

Verkeersdienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 76
e-mail
verkeersdienst@balen.be

Deel deze pagina

Naar top