Registreer jouw klimaatactie op het GroenBlauwPeil

donderdag 28 december 2023
Balen engageert zich om tegen 2030 de klimaatdoelstellingen te halen. Jij kan helpen! Door jouw concrete realisaties (infiltratie en hergebruik van water, het voorzien van meer groen om de biodiversiteit te verhogen of het ontharden van de bodem) te registreren, kunnen wij de evoluties volgen.

De Vlaamse regering voorziet sinds 4 juni 2021 extra financiële middelen voor lokale besturen die het Lokale Energie- en Klimaatpact (LEKP) ondertekenden (waaronder Balen). Via 21 concrete doelstellingen engageren ze zich om de klimaatverandering en/of de gevolgen ervan tegen te gaan en actie te ondernemen.

Iedereen kan meedoen want ook als burger, organisatie of bedrijf kan je jouw lokaal bestuur helpen om de doelstellingen tegen 2030 te halen.

Door jouw concrete realisaties zoals infiltratie en hergebruik van water, het voorzien van meer groen om de biodiversiteit te verhogen of het ontharden van de bodem, via dit platform te rapporteren, kunnen we de evoluties op de voet volgen.

Voeg jouw realisaties toe via: https://www.groenblauwpeil.be

Nieuwsoverzicht
Naar top