Nieuwe pedagogische aanpak en gebouwen voor ’t Graantje

woensdag 06 september 2023
Na heel wat voorbereidingen kunnen de werken aan de nieuwbouw voor gemeentelijke basisschool ’t Graantje (De Puzzel) bijna beginnen. Binnenkort wordt er een aannemer aangesteld, die normaal gezien in het voorjaar van 2024 zou moeten starten met de werken aan de school van Gerheide.

Tijdelijke verhuis naar gebouw kinderopvang

Om de schoolwerking vlot te laten verlopen, zijn alle leerlingen al sinds het begin van dit schooljaar ondergebracht in het gebouw van kinderopvang Kikoen in de Veststraat. De administratie van de buitenschoolse kinderopvang verhuist op haar beurt tijdelijk naar de lokalen van BalDeMo op de Markt.

Uitbreiding met 3de en 4de leerjaar

Sinds september is de schoolwerking van ‘t Graantje ook verder uitgebreid met een tweede graad (3de en 4de leerjaar in graadwerking). De pedagogische aanpak wordt ook verder vernieuwd en uitgewerkt in samenwerking met EDUNEXT. Zelfsturing, talentontwikkeling, spelend en bewegend leren en natuurbeleving zullen hierbij centrale thema’s zijn.

Nieuwsoverzicht
Nieuwbouw Graantje

Contact

Dienst onderwijs en gezin

Vandaag gesloten

Deel deze pagina

Naar top