Feedback na infomarkt heraanleg kerkplein Olmen

woensdag 30 december 2020
Begin oktober konden de inwoners van Olmen een infomarkt bezoeken over de heraanleg van het Olmense kerkplein. Het gemeentebestuur is blij dat het daarna de nodige feedback mocht ontvangen en deelt nu graag de besluiten hierover.

De bewoners van De Lei, Kerkplein en Kloosterstraat kregen deze week een informatiebrief in de bus over deze besluiten en over de rioleringswerken in hun straat. Je vindt de volledige brief bij 'downloads' onderaan.


Positieve reacties en bezorgdheden

Tijdens de infomarkt ontvingen wij vele positieve reacties op de ontwerpschets van het kerkplein waarin tegemoet gekomen wordt aan de vergroening en het autoluw maken van het centrum (conform het woonomgevingsplan). Daarnaast ontvingen wij ook enkele bezorgdheden:

 • Paaltjes tussen marktplein en kerkplein:
  Het gemeentebestuur deelt de bezorgdheid van een aantal bewoners of de verkeersingreep (paaltjes tussen marktplein en kerkplein) geen overlast gaat bezorgen aan de omliggende straten. Daarom worden verkeersingrepen in de omliggende straten voorzien opdat sluipverkeer wordt geweerd en de toegelaten snelheid wordt gerespecteerd. Concreet wordt er een verkeersremmer geplaatst in De Lei en worden de aansluitingen van Hoogstraat op zowel Meerhoutsebaan als Processiestraat versmald en meer haaks gemaakt. Verder onderzoekt onze verkeersdienst de mogelijkheid tot verkeersremmende ingrepen in de Polderstraat en Processiestraat. De betreffende ingrepen zullen binnenkort via een proefopstelling worden toegepast.
 • Parking aan de kerk:
  Als voornaamste bezorgdheid ontvingen wij de vraag of de parking aan de kerk nog zal worden voorzien. De nieuwe ontwerpplannen voorzien evenveel parkeerplaatsen (23) als nu het geval is. De nieuwe parkings worden zelfs breder aangelegd dan de huidige waardoor ze makkelijker in gebruik zullen zijn. Aanvullend werden recent ook 16 extra parkeerplaatsen aangelegd op het terrein naast Olmense Markt 28. Gezien dit terrein een potentieel heeft aan 50 ruime parkeerplaatsen kan ook de toekomstige behoefte aan parkeerplaatsen eenvoudig worden opgelost. Ook voor fietsers zal er een fietsenstalling aan de kerk worden voorzien. Ook aan de toekomst wordt gedacht. We zullen de nodige wachtvoorzieningen aanleggen zodat openbare laadpalen voor elektrische wagens eenvoudig kunnen geplaatst worden zodra er voldoende vraag naar is.
 • Bereikbaarheid Kerkplein en Olmense Markt:
  Uw woning, garage of uw favoriete handelszaak aan Kerkplein en Olmense Markt blijft bereikbaar met de wagen. Het woonomgevingsplan houdt naast leefbaarheid ook rekening met mobiliteit en middenstand. De hoofdassen voor ontsluiting van verkeer moeten Dijk-Schoolstraat-Veldstraat en Meerhoutsebaan zijn. Het marktplein zal toegankelijk zijn via Dijk-Schoolstraat.
 • Vernieuwing Olmense Markt:
  De vernieuwing van de Olmense Markt is voor een volgend project en is momenteel niet mee opgenomen in het rioleringsproject, enkel Kerkplein wordt vernieuwd. De opbouw en functie van het marktplein blijft dus behouden. Wel zullen er enkele verplaatsbare zitbanken en plantenbakken worden geplaatst om toch ook het marktplein al wat te vergroenen. We verkiezen verplaatsbare elementen zodat deze kunnen weggenomen worden bij evenementen op het marktplein. Zo behouden we de flexibele functie.
 • Snelheidsbeperkingen en Hofstraat:
  Tenslotte werden nog vragen ontvangen aangaande het herzien van snelheidsbeperkingen en het opwaarderen van de Hofstraat. Wat betreft snelheidsregimes is er een nieuw plan in opmaak voor de ganse gemeente. Dit zal spoedig worden toegepast. Aangaande Hofstraat heeft de gemeente momenteel geen plannen om deze kleine gemeenteweg op te waarderen.


Wanneer starten de werken?

Voordat we werkelijk kunnen starten met de aanleg van de riolen en de nieuwe wegenis, moet er nog een heel traject worden afgelegd. Plannen afwerken, plannen laten goedkeuren, allerhande vergunningen aanvragen, bestek opmaken, aannemer zoeken en aanstellen, … Dit maakt dat de timing nog kan schuiven, maar op dit moment vermoeden wij dat de werken zullen starten in het tweede deel van 2021.


En verder?

Wanneer de plannen klaar zijn, start het openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek zullen de plannen 2 weken digitaal ter beschikking zijn op onze website. Indien je vragen hebt, kan je deze telefonisch of via e-mail stellen. Een persoonlijke toelichting is enkel mogelijk op afspraak tijdens een infomoment. Zodra dit alles concreet is, zal je per brief worden ingelicht waar je de plannen kan bekijken en hoe je eventueel een afspraak kan maken.

Daarna wordt het bestek afgewerkt en een aannemer gezocht. Zodra de aannemer is aangeduid, zullen we je verder informeren omtrent de start van de werken en de concrete uitvoering, zoals de timing en fasering van de werken, de minder-hinder-maatregelen, de veiligheidsmaatregelen, de bereikbaarheid van de woningen en de werfcommunicatie.

Alle info over Olmen 21

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - Olmen 21

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 81
e-mail
bouwdienst@balen.be
Naar top