E-loket

 • A

  • Aangifte beroepswijziging

   Formulier
  • Aangifteformulier tweede verblijven

   Formulier
  • Aanmelden KennisMaker

   Formulier
  • Aanmelding jeugdkamp

   Formulier
  • Aanvraag dementiemagazine en dementiekaartjes

   Formulier
  • Aanvraag gemeentelijke totaalrenovatiebonus voor huurwoningen

   Formulier
  • Aanvraag jaarabonnement dagorde en verslagen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

   Formulier
  • Aanvraag Kruierbonnen

   Formulier
  • Aanvraag login vrijetijd.balen.be

   Formulier
  • Aanvraag machtiging verplaatsing carnavalswagen met standplaats in Balen

   Formulier
  • Aanvraag proefkoffer (scholen)

   Formulier
  • Aanvraag samenwerking met VC De Kruierie

   Formulier
  • Aanvraag speelstraat

   Formulier
  • Aanvraag subsidie zwaluwnesten

   Formulier
  • Aanvraag tijdelijk parkeerverbod bij verhuis

   Formulier
  • Aanvraag uitbreiding terras

   Formulier
  • Aanvraag uitgebreid stedenbouwkundig uittreksel door geregistreerde aanvrager

   Formulier
  • Aanvraag uittreksel strafregister

   Formulier
  • Aanvraag verwarmingstoelage

   Formulier
  • Aanvraag voor ticketverkoop in VC De Kruierie

   Formulier
  • Aanvraag winterterras

   Formulier
  • Aanvraagformulier klasrondleiding Bib (3de kleuterklas)

   Formulier
  • Attest veilige oudejaarsnacht paardeneigenaars

   Formulier
  Top
 • B

  • Bestel bedankkaartjes vrijwilligers

   Formulier
  • Bevraging verkeersmaatregelen Scheps (enkel voor bewoners straat Scheps)

   Formulier
  • Bib, aankoopvoorstel

   Formulier
  • Bootcamp volzet, blijf op de hoogte van volgende sessies

   Formulier
  • Breng de Balense huurmarkt mee in kaart!

   Formulier
  Top
 • D

  • De Warmste Markt, deelname

   Formulier
  • Doorgeven extra actie rond Belgerinkel XL

   Formulier
  Top
 • E

  Top
 • F

  Top
 • G

  • Gegevens jobstudent

   Formulier
  • Gegevens personen ingeschreven voor een activiteit in of georganiseerd door VC De Kruierie

   Formulier
  Top
 • I

  • Info voor gemeentelijke 'gezondheidsgids'

   Formulier
  • Inschrijfformulier handelaars-en bedrijvengids

   Formulier
  • Inschrijven deelname Belgerinkel 2021 (voor handelaars en horecazaken)

   Formulier
  • Inschrijven deelname Bike2school 2021-2022 (voor handelaars en horecazaken)

   Formulier
  • Inschrijven digitale infosessie 'Klimaatplan' (enkel leden adviesraden)

   Formulier
  • Inschrijven infosessie 'nieuw concept Bib@school'

   Formulier
  • Inschrijven 'lekker actief'

   Formulier
  • Inschrijven 'Switch van energieleverancier'

   Formulier
  • Inschrijving acteurspool

   Formulier
  • Inschrijving bedankreceptie vrijwilligers 17 juni (enkel voor genodigden)

   Formulier
  • Inschrijving estafette loopwedstrijd 60 jaar IOK (enkel voor personeelsleden gemeente en OCMW)

   Formulier
  • Inschrijving Personeels-event (enkel voor personeelsleden gemeente en OCMW)

   Formulier
  • Inschrijving verenigingenbar - Pastorij Olmen

   Formulier
  • Inschrijving voor Balen Jaarmarkt - kraampjesmarkt (standhouders)

   Formulier
  • Inschrijvingsformulier padelinitiaties

   Formulier
  • Interesse om nutskasten om te toveren tot kunstkasten?

   Formulier
  • Invulformulier katern onderwijs Infoblad winter (enkel voor scholen)

   Formulier
  Top
 • K

  • Kandidaat peter/meter voor (Oekraïense) vluchtelingen

   Formulier
  • Kandidatuur Huldiging verdienstelijke vrijwilliger

   Formulier
  • Kandidatuur plaspunt

   Formulier
  • Kandidatuur: Afdelingshoofd Omgeving & Openbaar Domein

   Formulier
  • Klacht over werking lokaal bestuur Balen

   Formulier
  Top
 • L

  Top
 • M

  Top
 • O

  • Onderwijs: Aanvraag boekenpakket voor je klas

   Formulier
  • Onderwijs: Reserveren Rode Draad box (kleuters)

   Formulier
  • Oplijsting kapellen

   Formulier
  Top
 • P

  • Plek vrij voor Oekraïners, kandidaat

  Top
 • R

  • Registratie bezoeker Bib

   Formulier
  • Registratie bezoeker leescafé Kruierie

   Formulier
  • Registreer jouw straat voor de 'vlaggenlijn'

   Formulier
  • Reserveer een buitenterrein aan sportcomplex Bleukens

   Formulier
  • Reserveringsformulier 'Technopolis on tour: op wereldreis met Noa' (enkel voor scholen)

   Formulier
  Top
 • S

  • Scholenaanbod: Aanvraag tussenkomst onkosten auteurslezing

   Formulier
  • Scholenaanbod: Evaluatie Auteurslezing

   Formulier
  • Schrijf in voor Balen (Be)leeft!

   Formulier
  • Selecteer je datum

   Formulier
  • Seniorenraad Samenstelling Algemene Vergadering

   Formulier
  • Soepbedeling bij zorgpersoneel

   Formulier
  • Sollicitatieformulier OCMW

   Formulier
  • Spontaan solliciteren bij de gemeente Balen

   Formulier
  • Stel je club kandidaat voor 'Maand van de Sportclub'

   Formulier
  • Stel je hulpvraag

   Formulier
  • Supermarkt tijdens corona

   Formulier
  Top
 • T

  • Tik mee op 30 december

   Formulier
  • Toevoegformulier verkoop mondmaskers

   Formulier
  • Tolk Oekraïens - Russisch - Nederlands - Engels

   Formulier
  Top
 • U

  • Uitgebreid Stedenbouwkundig Uittreksel, registratie aanvrager

   Formulier
  • Uitleen educatieve spellen

   Formulier
  • Uitleen klein technisch materiaal (werkingsmateriaal, vergaderingen, scholen)

   Formulier
  • Uitleen Kubb

  • Uitleen Sint- en pietenpakken en kerstmanpak

   Formulier
  • Uitleen van sport- en spelmateriaal (voor werking, kampen en scholen)

   Formulier
  • Uitleen van verkleedmaterialen

   Formulier
  • Uitleen Wombat-rolstoel

   Formulier
  Top
 • V

  • Vraag je postkaart aan

   Formulier
  • Vragenlijst kerken Balen en Olmen

   Formulier
  • Vragenlijst onderwijsinstellingen/scholen Balen en Olmen

   Formulier
  • Vragenlijst stroomuitval

   Formulier
  • Vragenlijst zorginstellingen Balen en Olmen

   Formulier
  Top
 • W

  • Wie verwittigen als ik het zelf niet meer kan? (enkel voor gemeentepersoneel)

   Formulier
  Top
 • Z

  Top

Zoek alfabetisch

Naar top