WBE Middenkempen (Wildbeheereenheid)

(grote weergave)

 WBE Middenkempen (WildBeheerEenheid)

De vereniging heeft tot doel om in het werkgebied:

 De onderlinge samenwerking en goede verstandhouding tussen toegetreden leden te bewerkstelligen en een optimale weidelijke jachtbeoefening te bevorderen, alsmede een zorgen voor verbeterd toezicht.

  1. Door gezamenlijk overleg, onderlinge behulpzaamheid, studie en onderzoek, te werken voor het behoud en de verbetering van de wildstand en zijn leefgebied;

  2. Een duurzaam wildbeheer te realiseren volgens het principe van overleg en in overeenstemming met de plaatselijke belangenafweging tussen wild, land- en bosbouw, natuurbescherming en jacht. Dit ingepast in en meegekoppeld met het natuurbeleid.

Contact

naam
Stany Hendrickx
adres
Savel 22 , 2490 Balen
tel.
0486/43 88 58
e-mail
e-mail

Locatie

adres
, 2490 Balen
Naar top