Buurtwerk Wezel vzw

Onze opdracht
De vereniging wil opkomen voor de sociale en culturele belangen van de bevolking van Mol- en Balen-Wezel en dit in de breedst mogelijke zin. We willen inzetten op het bevorderen van het gemeenschapsleven o.a. door het organiseren van activiteiten en een goede communicatie met buurten of straten. We willen sensibiliseren over maatschappelijk belangrijke thema’s. We streven naar één Wezel maar met een grensoverschrijdende uitstraling. Buurtwerk wil ook ondersteunend zijn naar het lokale verenigingsleven toe.

Visie
Buurtwerk Wezel en Buurtwerk Jongeren willen op een pluralistische wijze (ongebonden) een horizontale verbinding zijn tussen burgers, daar waar verenigingen doorgaans een verticale structuur hebben (gericht op eigen leden). We willen hierbij niet in het vaarwater treden van bestaande verenigingen maar wel vernieuwend werken en bruggen bouwen om zo te komen tot een solidaire samenleving waar plaats is voor elke Wezelnaar. We willen een dam zijn tegen verzuring door via activiteiten het gemeenschapsleven te bevorderen. We willen onze missie uitvoeren op een ongebonden wijze met respect voor elke filosofische of andere overtuiging, de menselijke waardigheid, het leefmilieu en de democratische waarden.

We willen participatief werken en in de keuze van activiteiten inspelen op wat burgers hierin verwachten. Buurtwerk wezel wil zich richten op alle lagen van de bevolking maar wil expliciet oog hebben voor mensen die het moeilijker hebben. Hierbij willen we de diversiteit in de samenleving als een rijkdom zien en opkomen voor meer rechtvaardigheid.

Onze Waarden
De vereniging wil een op waarden gedreven werking ontplooien waarbij als waarden vooral voorop staan: solidariteit – verdraagzaamheid – gelijkwaardigheid – inspraak en participatie – burgerzin – gemeenschapszin – open communicatie en transparantie – rechtvaardigheid  en respect voor (leef)milieu.

Onze werkdomeinen

Cultuur
Derde wereld
Informatie
Milieu
Sport en spel
Verkeer
Vierde wereld

Waar nodig voeren we actie en / of gaan we in dialoog met de omgeving, de lokale bedrijven en de gemeentebesturen of nemen we deel aan adviesraden.

Onze organisatievorm
Buurtwerk Wezel is een VZW en kent dus een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering. Buurtwerk Wezel heeft een afdeling Buurtwerk Jongeren die binnen dezelfde geest eigen activiteiten uitwerkt. 

Binnen het kader van ‘Wie we zijn’ organiseren Buurtwerk Wezel vzw en Buurtwerk Jongeren allerlei activiteiten. Hieronder een greep van wat we zoals de afgelopen jaren organiseerden:

Cultuur (toneelvoorstellingen, comedy night, tentoonstellingen,…)

Derde wereld (project Senegal, restaurants 11.11.11. en Vredeseilanden, project Guatemala, Balkanactie,…)

Informatie (zware metalen, de bedrijven, extreem rechts, inbraakpreventie, politieke debatten, oorlog Syrië,…)

Milieu (strijd behoud ‘kiosk’, actie tegen verbrandingsoven, nestkasten, allerhande bezwaarschriften, aankopen Netevallei,…)

Sport en spel (familiedagen, volleybaltornooi, sportcafé, wandeltochten,…)

Verkeer (verkeersdossier, info-avonden langzaam verkeer, indienen voorstellen verkeersraad, aanvragen aanpassingen vernieuwde St.Jozefslaan,…)

Vierde wereld (sponsoring vanuit kas sociale acties aan Actie Min en Ons Huis, gratis kaarten voor mensen in armoede,…)

Waar nodig voeren we actie en/of gaan we in dialoog met de omgeving, de lokale bedrijven en de gemeentebesturen

We nemen deel aan adviesraden

We nemen deel aan activiteiten van sympathiserende partners (school, chiro,…)

Welke (grotere) projecten zetten jullie op poten?

* Winterrestaurant  15 januari 2017 tvv Vredeseilanden

* Comedynight op 11 februari 2017

* Beestig Wezel op 25 maart 2017 : maken en hangen van 300 nestkasten met voorafgaande lessen in de scholen , het maken van een insektenmuur en het maken een houtwal voor o.a. mussen

* dorpsfeest op 15-16 september 2017 naar aanleiding van 30 jaar Buurtwerk en 15 jaar Buurtwerkjongeren

Kunnen mensen nog voor iets anders bij jullie terecht?

Als spreekbuis naar lokale beleid toe willen wij een klankbord zijn voor gans Wezel om aandachtspunten te melden. Mensen kunnen altijd voorstellen indienen zodat buurtwerk activiteiten organiseert die zij belangrijk vinden

Contact

naam
Annick Mariën
adres
Vieille Montagnestraat 31 , 2490 Balen
tel.
014 / 81 23 32
e-mail
e-mail
Website
website

Locatie

adres
, 2490 Balen
Naar top