Werken Kloosterplein (Wezel)

Bekijk helemaal onderaan de recentste stand van zaken over de werken bij 'nieuws'

Op maandag 20 november start de heraanleg van het Kloosterplein in Balen-Wezel. Bij gunstige weersomstandigheden moeten de werken eind februari 2024 afgerond zijn. Tot dan is Kloosterplein volledig afgesloten vanaf de rotonde tot en met de brug aan Nyrstar. De brug zelf blijft open voor fietsers en voetgangers.

Vernieuwde weg en fietspad

Bij de heraanleg van het Kloosterplein worden zowel de weg als het fietspad volledig vernieuwd. Er komt een wegversmalling om de snelheid af te remmen. In de berm komen er ondiepe greppels (wadi’s) om het hemelwater beter te laten infiltreren. Om de veiligheid van de fietsers te verhogen, komt er deels een gescheiden fietspad en deels een fietssuggestiestrook (ter hoogte van de parkings). In dat opzicht worden er later ook nog aanpassingen doorgevoerd in de Zinkstraat.

Omleiding via Kristalpark

Tijdens de werken kunnen alleen fietsers en voetgangers gebruik maken van de ophaalbrug aan Nyrstar, gemotoriseerd verkeer rijdt langs het Kristalpark. De personeelsparkings van Nyrstar blijven bereikbaar via Stevensvennenstraat/Geitenberg of Congostraat/Fabriekstraat. Van daaruit kunnen werknemers en bezoekers te voet over de ophaalbrug richting Nyrstar. Fietsers rijden best via Congostraat/Fabriekstraat. De rotonde blijft open voor alle verkeer.

Ook in toekomst geen zwaar vervoer langs Kloosterplein

Na de heraanleg van het Kloosterplein wordt er een tonnagebeperking ingevoerd op het Kloosterplein. Deze ingreep kadert binnen het akkoord dat de gemeenten Balen en Mol, stad Lommel en IOK in 2018 bereikten over de ontsluiting van bedrijventerrein Driehoek in Balen via het Lommelse Kristalpark. De dorpskern van Wezel wordt hierdoor ontlast van zwaar vervoer van en naar de industriezone en Nyrstar.

Bekijk hier de infobrief die midden november bij de plaatselijke bedrijven bedeeld werd

Naar top