30 jaar Marbol

In mei 1992 werd in Balen de Derdewereldraad boven de doopvont gehouden. Het 30-jarig jubileum van wat intussen de Mondiale AdviesRaad Balen Olmen (Marbol) heet, wordt in april/mei/juni 2022 gevierd met tal van activiteiten.

Naar top