Lokaal Overleg KinderOpvang (LOKO)

Het Lokaal Overleg KinderOpvang (LOKO) is een gemeentelijke adviesraad die aan het lokaal bestuur advies geeft over kinderopvang. De adviesraad zorgt voor overleg en samenwerking rond het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen hiervan. Dit o.a. met de betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.

Het LOKO wordt om advies gevraagd over alle aangelegenheden die het kinderopvangbeleid aanbelangen.

Het LOKO is samengesteld uit een vertegenwoordiging van lokale actoren, een vertegenwoordiging van gebruikers en een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur als lokale regisseur van kinderopvang in de gemeente. Een medewerker van Kempens Initiatieven Kinderopvang (KIKO) treedt op als secretaris.

De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris zijn belast met de voorbereidingen van de vergaderingen en het opvolgen van de genomen beslissingen.

Leden

 • Voorzitter: Lieve Deprins (geïnteresseerde ouder)
 • Ondervoorzitter: Karl Roosen (Oudercomité Centrum)
 • Secretaris: Eva Maréchal (Spk vzw/KIKO)
 • Christine Deckers (verantwoordelijke Landelijke Kinderopvang)
 • Greet De Leenheer (OC ‘Het Klepperke’)
 • Greet Pauwels (jeugddienst gemeente Balen)
 • Greet Snoeckx (GBS Rijsbergdijk ‘De bosmier’)
 • Guido Janssens (ouderraad Klavertje 4)
 • Heidi Willems (N-VA)
 • Igor Geubbelmans (Vrijetijdscentrum De Kruierie)
 • Ine Noukens (OCMW)
 • Ingrid de Greef (oudercomité De Puzzel)
 • Ingrid Van Mechelen (coördinator BKO)
 • Jan Claessens (Beter Balen)
 • Jessica Roels (Speelpleinwerking Biesakker)
 • Ine Nouwkens (OCMW Balen, opvoedingsondersteuning)
 • Marjolein Voet (stagiaire Landelijke kinderopvang)
 • Marleen Vanlingen (coördinator KDV Dol-fijn)
 • Martine Van Poppel (OC BS Klavertje 4)
 • Mattias Rommens (Speelpleinwerking Biesakker)
 • Mien VandenBroeck (Schepen van Gezin)
 • Nele Kerkhofs ( Raadslid OCMW)
 • Stefaan Vreysen (BS De Wezel)
 • Wouter Maes (Afdelingshoofd gemeente Balen)

Contact: Veststraat 46, 014/81 74 51, ingrid.van.mechelen@kikoen.be

 

Fotoalbums

2017 Bedankreceptie vrijwilligers Alle fotoalbums
Naar top