Gecoro

Zoals bepaald in het decreet inzake de ruimtelijke ordening heeft de gemeenteraad een Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (kortweg GECORO) samengesteld. Deze commissie geeft het gemeentebestuur advies over het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening.

GECORO bestaat uit afgevaardigden vanuit verenigingen en raden enerzijds en deskundigen anderzijds.  

De GECORO komt minstens tweemaal per jaar samen, en telkens een officieel advies van de GECORO is vereist volgens de wetgeving inzake de ruimtelijke ordening. 

De GECORO wordt telkens aangesteld voor de duur van een legislatuur. 

Samenstelling

Effectieve leden

Maatschappelijke geledingen

Fracties

Secretariaat

Contact

Gemeentehuis, Vredelaan 1, 014/74 40 80, gecoro@balen.be

Fotoalbums

2017 Bedankreceptie vrijwilligers Alle fotoalbums
Naar top